O pewnym typie haseł w XVI-wiecznych słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy

Lucyna Agnieszka Jankowiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2019.016

Abstrakt


Artykuł przedstawia jeden z typów polskich haseł w XVI-wiecznych łacińsko-polskich słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy, tzn. polskie wyrazy i połączenia wyrazowe zapisane w tych leksykonach więcej niż raz. Można wyróżnić 4 zasadnicze typy powtarzających się polskich haseł: 1) hasła występujące jednocześnie w słowniku z 1532 r. i 1544; 2) hasła powtarzające się w częściach zasadniczych słowników i dołączonych do nich słowniczkach tematycznych, 3) hasła powtarzające się na tej samej karcie słownika (recto i verso), 4) hasła powtarzające się na tej samej stronie słownika. Powtórzenia polskich haseł wynikają z różnych przyczyn, m.in. z budowy słowników, z korzystania z różnych źródeł, z długiego czasu powstawania obu słowników i pomyłek Bartłomieja.

Słowa kluczowe


język polski XVI wieku; leksykografia XVI wieku; słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Jankowiak L. A., 2017a, Przypomnienie słowników Bartłomieja z Bydgoszczy z lat 1532 i 1544, Studia Językoznawcze. Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny 16, s. 107-133, [on-line:] DOI: 10.18276/sj.2017.16-07 | 107-133.

Jankowiak L. A., 2017b, Słowniki Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544). Stan badań i perspektywy badawcze, Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza vol. 24 (44), nr 1, s. 13-26, [on-line:] DOI: 10.14746/pspsj.2017.24.1.1.

Jankowiak L.A., 2019, Z warsztatu leksykograficznego Bartłomieja z Bydgoszczy. Powtórzenia haseł [w druku].

Jankowiak L.A., Łuczak A., 2019, Miejsce nazw związanych z rodziną w słownikach Bartłomieja z Bydgoszczy (1532 i 1544) – uwagi wstępne, w: L. Mariak (red.), Współczesny i dawny obraz rodziny w języku, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskeigo, s. 87-105.

Kędelska E., 1989, Pierwsze drukowane słowniki łacińsko-polskie jako źródło Bartłomieja z Bydgoszczy, Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 25, s. 31-45.

Kędelska E., Kwilecka I., Łuczak A., 1999-2012, Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska, cz.1-5. Warszawa: SOW (wersji elektroniczna w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych).

Kwilecka I., Popowska-Taborska H., 1977, Bartłomiej z Bydgoszczy leksykograf polski pierwszej połowy XVI w., Wrocław-Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wydawnictwo PAN.

Kwilecka I., 1979, Warsztat pisarski Bartłomieja z Bydgoszczy, w: Bartłomiej z Bydgoszczy i jego dzieło, Warszawa-Poznań, s. 23-36.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism