„Myślisz, że jak to się robi?” O strukturze tematyczno-rematycznej pewnego typu zdań pytajnych

Alicja Wójcicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2016.009

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie analizy struktury tematyczno-rematycznej zdań pytajnych typu "Myślisz, że co on zrobił?", a więc pytań o element zdania podrzędnego. Pytania takie odznaczają się swoistą strukturą formalną, a mianowicie zaimek pytajny pozostaje zanurzony w zdaniu podrzędnym (może być on przeniesiony na początek pytania, jednak wówczas musi zostać kontrastywnie zaakcentowany). Autorka twierdzi, że pytania wskazanego typu należy interpretować tak samo jak pozostałe pytania uzupełnienia. Powołuje się ona na teorię struktury tematyczno-rematycznej pytań A. Bogusławskiego, a także wprowadza do niej modyfikacje, konieczne, aby uchwycić w ramach jednolitej teorii zdania pytajne o element struktury podrzędnej, w których głównym predykatem jest predykat kontrfaktywny.


Słowa kluczowe


semantyka; struktura tematyczno-rematyczna; zdanie pytajne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogusławski A., 1977a, Problems of the Thematic-Rhematic Structure of Sentences, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Bogusławski A., 1977b, On the Semantic Structure of Interrogative Sentences, Salzburger Beiträge zur Linguistik 3, s. 61–70.

Danielewiczowa M., 1996, O znaczeniu zdań pytajnych w języku polskim. Charakteryka struktury tematyczno-rematycznej wypowiedzeń interrogatywnych, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Karttunen L., 1973, Presupposition of Compound Sentences, Linguistic Inquiry 4, s. 169–193.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, [online:] http://www.nkjp.pl, [15.12.2015].

Spokes Conversational Data Search, [online:] http://spokes.clarin-pl.eu, [15.12.2015].

Świdziński M.,1993, Semantics of Indirect Questions in Polish, Warszawa: Elipsa.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism