Głos w sprawie znaczenia czasownika wyglądać na [kogoś / coś]

Jolanta Chojak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2009.006

Abstrakt


The present paper aims at describing semantic features of the expression [ktoś / coś] wygląda na  [kogoś  / coś  /  jakiegoś  /  jakieś]. The author discusses  the relevant  theses of Grzesiak (1983), Dobaczewski  (2002) and Wierzbicka  (1980) and presents her own semantic  representation of  the verb wyglądać na. From the  formal point of view it  is a two-place predicate. Its first argument refers to an object of visual perception. The other one, in spite of its form, refers to a kind of abstract, speculative object, conceived of in different ways by different authors. The sentences with this predicate have a very special thematic-rhematic structure. Their superordinate theme is an object of visual perception and their rhematic dictum is a characteristic feature ascribed to this object by someone who sees it. The surface structure conceals the third participant of the situation.


Słowa kluczowe


semantyka; składnia; czasownik; percepcja wzrokowa

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


APRESJAN JU. D., 2006, Pravila vzaimodejstvija značenij i slovar’, mps wykładu wygłoszonego na UW.

AUSTIN J. L., 1993, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, przeł., wstępem i przypisami opatrzył oraz skorowidz sporządził B. Chwedeńczuk, Warszawa: PWN.

CHWEDEŃCZUK B. (red.), 1995, Filozofia percepcji, Warszawa: Spacja.

DANIELEWICZOWA M., 2002, Wiedza i niewiedza. Studium polskich czasowników epistemicznych, Warszawa: KLF UW.

DOBACZEWSKI A., 2002, Zjawiska percepcji wzrokowej. Studium semantyczne, Warszawa: KLF UW.

GRZEGORCZYKOWA R., 1975, Funkcje semantyczne i składniowe polskich przysłówków, Wrocław: Ossolineum.

GRZESIAK R., 1983, Semantyka i składnia czasowników percepcji zmysłowej, Wrocław: Ossolineum.

WAJSZCZUK J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa: KLF UW.

WIERZBICKA A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław: Ossolineum.

WIERZBICKA A., 1975, Topic, Focus and Deep Structure, Papers in Linguistics 8 (1/2),s. 59–87.

WIERZBICKA A., 1980, Lingua Mentalis. The Semantics of Natural Language, Sydney: Academic Press.

WIERZBICKA A., 1996, Semantics. Primes and Universals, Oxford: University Press.

WIERZBICKA A., 2006, Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne, tłum. A. Głaz, K. Korżyk, R. Tokarski, Lublin: UMCS.

WIERZBICKA A., 1999, ‘Universals of colour’ from a linguistic point of view, Behavioural and Brain Sciences 22, s. 723–733.

WIERZBICKA A., w druku, There are no ‘colour universals’ but there are universals of visual semantics.

ZAWISŁAWSKA M., 2004, Czasowniki oznaczające percepcję wzrokową we współczesnej

polszczyźnie. Ujęcie kognitywne, Warszawa: Wydział Polonistyki UW.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN 2080-1068 (print)
ISSN 2391-7768 (online)

Partnerzy platformy czasopism