Vol 29, No 2 (2014)

Spis treści

Artykuły

Lucyna Kostuch
PDF
3-18
Joanna Karczewska
PDF
19-40
Andrej Macuk
PDF
41-110
Barbara Obtułowicz
PDF
111-142
Grzegorz Gąsior
PDF
143-174

Artykuły Recenzyjne

Projekt i destrukcja antropologii historycznej (Elżbieta Paczkowska-Łagowska, O historyczności człowieka, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, ss. 232)
Mateusz Falkowski
PDF
175-186
Edycje źródeł staropolskich w sytuacji braku podstawowych zespołów archiwalnych (Testamenty szlachty Prus Królewskich z XVII wieku, opracowanie i wydanie Jacek Kowalkowski i Wiesław Nowosad, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 436
Jacek Pielas
PDF
187-203

Recenzje

Agnieszka Bartoszewicz, Piśmienność mieszczańska w późnośredniowiecznej Polsce, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012, ss. 348
Piotr Oliński
PDF
205-209
Między Zachodem a Wschodem, t. 6: Organizacja władz miejskich na obszarze Pierwszej Rzeczypospolitej i na Śląsku w XIII–XVIII w., red. Mateusz Goliński, Krzysztof Mikulski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ss. 348
Zdzisław Noga
PDF
210-213
Tomasz Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wydawnictwo Chronicon, Wrocław 2012, s. 278
Filip Wolański
PDF
213-218
Robertas Jurgaitis, Vilniaus seimelio veikla 1717–1795m., Kaunas 2007, Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, ss. 279
Diana Konieczna
PDF
219-227
Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej – ciągłość czy zmiana?, red. Cezary Kuklo, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 395
Agnieszka Zielińska
PDF
228-236
Bernhard Struck, Nie Zachód, nie Wschód. Francja i Polska w oczach niemieckich podróżnych w latach 1750–1850, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 510
Liliana Lewandowska
PDF
237-240
Aleksandra Łuczak, Retro reklama. Za kulisami warszawskiego biznesu reklamowego w XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 224
Aneta Niewęgłowska
PDF
240-245
Jan Tokarski, Historie przyszłości. Wizje bolszewizmu w Rosji 1917–1921, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2012, ss. 467
Bartłomiej Garczyk
PDF
245-252
Jan Pisuliński, Nie tylko Petlura. Kwestia ukraińska w polskiej polityce zagranicznej w latach 1918–1923, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2013, ss. 480
Grzegorz Skrukwa
PDF
252-257

Kronika naukowa

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Morze wokół nas… «bo takie jest rozległe i straszne»”, Gdańsk, 22–23 V 2014
Wiesława Duży
PDF
259-268
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Heterogeniczność przestrzeni miejskiej w Królestwie Polskim i Rzeczypospolitej Obojga Narodów w epoce przedprzemysłowej – w 750-lecie lokacji Nowego Miasta Torunia (1264–2014)”, Toruń, 10–12 IV 2014
Julia Możdżeń
PDF
269-275
Sprawozdanie z konferencji „Der polnische Januaraufstand von 1863 – Verflechtungs- und Wahrnehmungsgeschichte”, Oldenburg, 31 III–3 IV 2014
Alicja Bartnicka
PDF
275-283
Sprawozdanie z warsztatów naukowych pt. “Six centuries of Polish-Ottoman Encounters In Istanbul: Identities, Trajectories, and Intellectual Transfers”/Sześć wieków polsko-tureckich spotkań w Stambule: Tożsamości, trajektorie i intelektualne wymiany, Orien
Łukasz M. Dominiak
PDF
283-285
Emigracja polityczna z Europy Środkowej i Wschodniej. Spawozdanie z konferencji naukowej „Political Exile from Central and Eastern Europe. Motives, Strategies, Activities and Perceptions of East and West, 1945–1989”, Bratysława, 19–20 XI 2013
Adam F. Kola
PDF
286-295


Partnerzy platformy czasopism