Vol 52, No 1

Spis treści

Artykuły

Aneta Liwerska
PDF
3-30
Agnieszka Maria Bartoszewicz
PDF
31-46
Bartłomiej Łyczak
PDF
47-58
Mateusz Paweł Wyżga
PDF
59-88
Mariusz Sawicki
PDF
89-110
Agnieszka Krystyna Jakuboszczak, Stanisław Roszak
PDF
111-130

Artykuły Recenzyjne

Monika Anna Jusupović
PDF
131-146

Recenzje

Stanisław A. Sroka, Wioletta Zawitkowska, Itinerarium króla Władysława III 1434-1444, Instytut Historii PAN, Warszawa 2017, ss. 133 (Itineraria Jagiellonów Tom IV), ISBN 978-83-65880-13-0
Radosław Krajniak
PDF
147-151
Francisco José Alfaro Pérez, Zaragoza 1564, el año de la peste, Institución „Fernando el Católico”, Colección de Letras, Zaragoza 2019, ss. 151+ kolorowe ilustracje, grafi
Filip Kubiaczyk
PDF
152-157
Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2018, ss. 337
Jerzy Dygdała
PDF
157-163
Stanisław Salmonowicz
PDF
163-176
Przemysław Benken
PDF
177-190

Kronika naukowa

Międzynarodowa konferencja naukowa „Twierdze osiemnastowiecznej Europy. Spotkanie 2: Od Vaubana do Montalemberta”, Częstochowa, 22–23 IX 2017
Mariusz Balcerek
PDF
191-198
VI Konferencja Naukowa pt. “Wojny i konflikty zbrojne po 1945 roku” Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy 20-21 listopada 2019
Daria Tuszyńska
PDF
199-204
„Oświecenie nieoświecone. Poza normą i modą”, Warszawa, 27–28 listopada 2019 r
Wiesława Duży
PDF
205-210

Wspomnienie

Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in memoriam
Tomasz Kempa
PDF
211-215


Partnerzy platformy czasopism