Vol 21, No 2 (2012)

Spis treści

Artykuły

Anna Glimos-Nadgórska
PDF
3-30
Marek Wilczyński, Stanisław Roszak
PDF
31-55
Justyna Budzińska
PDF
57-76
Danuta Konieczka-Śliwińska
PDF
77-92
Grażyna Okła
PDF
93-106
Marek Białokur
PDF
107-141

Dyskusja

Nauczyciel historii wobec rzeczywistości postkomunistycznej. Modele interpretacji przeszłości Polski w podręcznikach szkolnych z lat 1948–1992
Maciej Serwański
PDF
143-157
Sytuacja oświatowa społeczności tatarskiej w Drugiej Rzeczypospolitej
Urszula Wróblewska
PDF
159-187

Artykuły Recenzyjne

Ernst Cassirer, Filozofia oświecenia, przeł. Tadeusz Zatorski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, ss. 347
Przemysław Wewiór
PDF
189-196

Recenzje

Bogusława Jodłowska, Pedagogika sokratejska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 294
Mariusz Menz
PDF
197-202
Próba adaptacji idei regionalistycznej do edukacji szkolnej. Recenzja publikacji Danuty Konieczka-Śliwińskiej pt: Edukacyjny nurt regionalizmu w Polsce po 1918 roku. Konteksty – koncepcje programowe – realia, Wydawn. Ins. Historii UAM, Poznań 2011, ss.502
Barbara Kubis
PDF
202-206
Losy Polaków wysiedlonych z Kresów Wschodnich II RP. Przyjazd na Ziemie Zachodnie (1944–1945) w zapiskach wspomnieniowych 40 lat później, wyd. B. Kubis, Wydawnictwo AlMar, Opole 2011, ss. 295
Henryk Kretek
PDF
207-213
Jarosław Łuczyński
PDF
213-219
Glosarium wyrazów i zwrotów ze średniowiecznych źródeł pruskich, oprac. K. Kopiński, J. Tandecki, Toruń 2011, ss. 416
Alicja Mutrynowska
PDF
219-222
Anna Pieńkowska, Zjazdy i sejmy z okresu bezkrólewia po śmierci Stefana Batorego, Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2010, ss. 429 + ilustracje
Piotr Łabędź
PDF
222-228
Anna Markiewicz, Podróże edukacyjne w czasach Jana III Sobieskiego. Peregrinationes Jablonovianae, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, ss. 370
Łukasz Wróbel
PDF
228-232
Denis Sdvižkov, Epoka inteligencji. Historia porównawcza warstwy wykształconej w Europie, przekład J. Górny, red. A. Kożuchowski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2011, ss. 311
Tomasz Chrzanowski
PDF
233-236
Anita Napierała
PDF
237-242
Philipp Ther, Ciemna strona państw narodowych. Czystki etniczne w nowoczesnej Europie, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, ss. 488
Bartosz Borys
PDF
243-246

Noty bibliograficzne

Wojciech Piasek, Historia jako wiedza lokalna. „Antropologiczne przesunięcie” w badaniach nad historiografią PRL, Toruń 2011, ss. 421
Wiesława Duży
PDF
247-247
Życie codzienne w regionie kujawsko-pomorskim, red. W. Rozynkowski, M. Strzelecka, Toruń 2011, ss. 208
Wiesława Duży
PDF
248-249
Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl, Wczesnośredniowieczne toporki miniaturowe, Toruń 2011, ss. 149
Mikołaj Tomaszewski
PDF
249-250
Andrzej Radzimiński, Chrystianizacja i ewangelizacja Prusów. Historia i źródła, Toruń 2011, ss. 146
Mikołaj Tomaszewski
PDF
251-252
Andrzej Radzimiński, Kirche und Geistlichkeit im Mittelalter. Polen und der Deutsche Orden in Preussen, Toruń 2011, ss. 431
Mikołaj Tomaszewski
PDF
252-253
Szkice z dziejów Ryńska. 600 lat od śmierci Mikołaja z Ryńska, red. W. Rozynkowski, Pelplin–Ryńsk 2011, ss. 148 + il. ss. 16
Andrzej Buczyło
PDF
253-254
Janusz Małłek, Inne szkice pruskie. Szkice z dziejów Prus Polskich i Książęcych, Oficyna „Retman”, Toruń 2012, ss. 255
Mikołaj Tomaszewski
PDF
254-255
Janusz Małłek, Opera selecta vol.1. Polen Preussen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert. Bestandsaufnahme und Perspektiven, Toruń 2011, ss. 575
Mikołaj Tomaszewski
PDF
255-256
Wiesława Duży
PDF
257-259
Charków – Katyń – Twer – Bykownia. W 70. rocznicę zbrodni katyńskiej, zbiór studiów, red. A. Kola, J. Sziling, Toruń 2011, ss. 272
Wiesława Duży
PDF
260-261
Tomasz S. Ceran, „Szmalcówka”. Historia niemieckiego obozu w Toruniu (1940–1943) na tle ideologii nazistowskiej, Bydgoszcz–Gdańsk 2011, ss. 167
Wiesława Duży
PDF
261-262

Kronika naukowa

Konferencja: Early Modern Travel Literature, Toruń, 28–29 maja 2012
Agnieszka Samsel
PDF
263-267


Partnerzy platformy czasopism