Vol 23, No 4 (2012)

Spis treści

Klio

Korespondencja miast Rzeczypospolitej, Śląska i Pomorza od średniowiecza do XIX wieku
Zdzisław Noga
PDF
3-5

Artykuły

Roman Czaja
PDF
7-24
Stanisław A. Sroka
PDF
25-34
Marcin Grulkowski
PDF
35-71
Martin Čapský
PDF
73-88
Andrzej Janeczek
PDF
89-116
Mateusz Wyżga
PDF
117-128
Jerzy Dygdała
PDF
129-142
Roland Czarnecki
PDF
143-165
Daniel Wojtucki
PDF
167-175
Bohdana Petryshak
PDF
177-186

Recenzje

Z dziejów staropolskiego pamiętnikarstwa. Przekroje i zbliżenia, red. Piotr Borek, Collegium Columbinum, Kraków 2012, ss. 373
Łukasz Wróbel
PDF
187-191
Krystyna Szelągowska, My Norwegowie. Tożsamość narodowa norweskich elit w czasach nowożytnych, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2011, ss. 400
Magda Gawinecka-Woźniak
PDF
191-194
Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, przeł. z j. szwedzkiego W. Chudoba, Wołowiec 2011, Wydawnictwo Czarne, ss. 427
Olaf Bergmann
PDF
195-198
A. W. Czewardin, Polaki i polskije grażdanie w Swierdłowskoj obłasti w 1939–1948 gg., Jekatierinburg 2010, ss. 224 (sieria: „Oczerki istorii Urała”. Wypusk 62)
Anna Zapalec
PDF
199-202
Michael Kazin, Amerykańscy marzyciele. Jak lewica zmieniła Amerykę, tłum. M. Sutowski, Wyd. Krytyki Politycznej, Warszawa 2012, s. 399
Dariusz Góra-Szopiński
PDF
203-206

Noty bibliograficzne

Toruński uniwersytecki ośrodek badań archiwalnych i kształcenia archiwistów w 60. roku swojego istnienia, oprac. Waldemar Chorążyczewski, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 28
Andrzej Buczyło
PDF
207-207
Karol Kłodziński, Offi cia maxima et principes offi ciorum. Problematyka badan nad kancelarią cesarską okresu pryncypatu na przykładzie sekretariatu a memoria, Wydawnictwo Historia Iagiellonica, Kraków 2012, ss. 251
Wiesława Duży
PDF
208-208
Zenon Hubert Nowak, Przyczynki źródłowe do historii zakonu krzyżackiego w Prusach = Quellenbeiträge zur Geschichte des deutschen Ordens in Preussen, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, ss. 219
Mikołaj Tomaszewski
PDF
209-210
Sławomir Jóźwiak, Janusz Trupinda, Krzyżackie zamki komturskie w Prusach. Topografi a i układ przestrzenny na podstawie średniowiecznych źródeł pisanych, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 460
Mikołaj Tomaszewski
PDF
210-211
Andrzej Radzimiński, Kobieta w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 351
Mikołaj Tomaszewski
PDF
211-212
Andrzej Radzimiński, Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i Państwo Zakonu Krzyżackiego w Prusach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012, ss. 377
Mikołaj Tomaszewski
PDF
213-214
Żaneta Bonczkowska, Mennica toruńska od drugiej połowy XIV wieku do 1454 r. Lokalizacja – Personel – Funkcjonowanie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 204
Andrzej Buczyło
PDF
214-215
Ewangelicy w Toruniu (XVI–XX w.). Zbiór studiów pod redakcją Jarosława Kłaczkowa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, ss. 502 + il. XXIV s.
Andrzej Buczyło
PDF
216-216
Zygmunt Mocarski, Joachim Lelewel jako teoretyk bibliografi i i bibliotekarstwa, Towarzystwo Bibliofi lów im. J. Lelewela, Toruń 2011 r., ss. 29
Andrzej Buczyło
PDF
217-217
Wanda A. Ciszewska, Zygmunt Chojnicki redaktor, wydawca, księgarz toruński, Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela, Toruń 2011, ss. 40
Andrzej Buczyło
PDF
217-218
Waldemar Rozynkowski, Z dziejów Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, Wydawnictwo Homo Dei, Toruń 2012, ss. 124
Andrzej Buczyło
PDF
218-219

Kronika naukowa

„Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa na ziemiach polskich od wieku XIX do czasów współczesnych”. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Toruń 8–9 XI 2012 r.
Joanna Edwarczyk
PDF
221-223
Międzynarodowa konferencja naukowa „Fundamenty średniowiecznej Europy”, Toruń 18–19 X 2012 r.
Radosław Krajniak
PDF
224-226
Sprawozdanie z obchodów jubileuszu 90. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Tomczaka, 12 X 2012 r.
Magdalena Niedźwiedzka
PDF
226-228
Międzynarodowa konferencja naukowa „Eine Quelle ständiger Missverständnisse? Selbst- und Fremdwahrnehmungen im Spiegel des polnischen und deutschen autobiographischen Schrift tums im Spätmittelalter und der Frühen Neuzeit (15.–18. Jh.)”, Würzburg, 17–18 I
Michalina Broda
PDF
229-231


Partnerzy platformy czasopism