Wróć do szczegółów artykułu Zygmunt Mocarski, Joachim Lelewel jako teoretyk bibliografi i i bibliotekarstwa, Towarzystwo Bibliofi lów im. J. Lelewela, Toruń 2011 r., ss. 29 Pobierz Pobierz PDF