POSITIVE ORGANIZATIONAL CULTURE AS A NEW TREND IN CROSS-CULTURAL MANAGEMENT. BASIC CONCEPTS

Kamila Mazur

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/JPM.2010.005

Abstract


The article presents the most popular concepts in intercultural management. So far, the majority of these concepts has focused on the study of differences arising from national foreign cultures and on the elimination of conflicts arising from these differences. A new perspective in the concept of intercultural management is looking at it through the prism of the positive values which create Positive Organizational Culture. This perspective assumes the Positive Organizational Potential. The last part is an attempt to describe the values which create a Positive Organizational Culture in the two culturally different countries: Japan and Poland.

Keywords


Positive Organizational Culture; Positive Organizational Potential; intercultural management; transnational corporations; culture; organizational culture

Full Text:

PDF

References


Adler, N.J., Ghadar, F. (2002), “International Strategy from the Perspective of People and Culture: The North American Context” in: N.J. Adler (Ed.) International Dimensions of Organizational Behavior, Canada 2002, pp. 179-205.

Adler, N.J. (2002), International Dimensions of Organizational Behavior, Canada.

Glińska-Neweś, A. (2010), Pozytywna Kultura Organizacyjna jako pożądany efekt Pozytywnego Potencjału Organizacji, in: M.J. Stankiewicz (ed.), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, „Dom Organizatora” TNOiK, Toruń, pp. 75-106.

Gudykunst, W. B., Ting-Toomey, S. (1988), Culture and interpersonal communication, Thousand Oaks.

Hofstede, G., Bond, M. (1988), ‘The Confucius connection: From Cultural Roots to Economic Growth’, Organizational Dynamics, Vol. 16 No. 4.

Hofstede, G. (2007), Kultury i organizacje: zaprogramowanie umysłu, PWE, Warszawa.

Karcz, M. (2001), “Międzykulturowe badania zachowań podmiotów rynkowych – problemy metodologiczne” in: J. Kramer, E. Zeman-Miszewska (eds.), Konsument i przedsiębiorstwo w otoczeniu wielokulturowym – podstawy teoretyczno-metodyczne, decyzje marketingowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Kostera, M. (2003), Antropologia organizacji: Metodologia badań terenowych, PWN, Warszawa.

Northouse, P.G. (2007), Leadership. Theory and Practice, London.

Sikorski, Cz. (2002), Kultura organizacyjna. Efektywnie wykorzystaj możliwości swoich pracowników, C.H. Beck, Warszawa.

Smircich, L. (1983), Concepts of Culture and Organizational Analysis, ‘Administrative Science Quarterly’, Vol. 28 No. 3.

Stankiewicz, M.J (ed.) (2010), Pozytywny Potencjał Organizacji. Wstęp do użytecznej teorii zarządzania, Dom Organizatora TNOiK, Toruń.

Szaban, J. (2003), Miękkie zarządzanie. Ze współczesnych problemów zarządzania ludźmi, Wydawnictwo WSPiZ im L. Koźmińskiego, Warszawa.

Witkowski, M. (2007), Menedżer czy antropolog? Jak powstaje dyskurs międzykulturowego marketingu i zarządzania, Dąbrowa Gónicza.

Wójtowicz, A. (2004), “Diagnozowanie kultury organizacyjnej w zarządzaniu międzykulturowym” in: L. Zbień-Maciąg, D. Lewicka (eds.), Poszukiwanie tożsamości organizacyjnej w jednoczącej się Europie, (ed.), Uczelniane Wydawnictwa Naukowo- Dydaktyczne, Kraków.
logo
 
 
 
Action funded by the Ministry of Science and Higher Education under the contract number 916/P-DUN/2019 by funds dedicated to dissemination of research findings. Preparing for publication papers in English and employing reviewers affiliated in research institutions abroad in 8 issues of the Journal of Positive Management in 2019-2020: Vol. 10, No. 1-4, Vol. 11, No. 1-4.

Partnerzy platformy czasopism