Problemy archiwizacji i dokumentacji druków bibliofilskich na przykładzie prac Włodzimierza Rudnickiego

Agnieszka Biały, Elżbieta Pokorzyńska, Danuta Szłapińska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/FT.2019.006

Abstract


Aim: Bibliophile publications are characterized by extraordinary aesthetic values. Włodzimierz Rudnicki's contribution to the creation of contemporary Polish bibliophile editions is significant. Although bibliophilic prints are subject to compulsory copy regulations, they are scarcely present in library collections.

Research method: Using the analytical, descriptive and historical-artistic methods, Rudnicki's design output was shown. Statistical material was collected by searching catalogue databases; then it was analyzed.

Results/Conclusions: Library resources are incomplete as far as  the bibliophile publishing segment is concerned, which not only limits  access to them, but it also constitutes a damage to archival material, preserved for future generations. To counteract this phenomenon, librarians must take other steps that go beyond the current legal system.


Keywords


bibliophilic prints; bibliophily; Włodzimierz Rudnicki; archiving; compulsory copy; Jagiellonian Library; National Library; NUKAT

Full Text:

PDF (Polish)

References


Funkcje i zadania Biblioteki Narodowej, https://www.bn.org.pl/bip/funkcje-i-zadania (dostęp 06.08.2019).

Gaberle, Eustachy. 1928. Egzemplarz obowiązkowy na ziemiach polskich dawniej i dziś. Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Gomulicki, Juliusz Wiktor. 1998. „Bibliofilstwo i bibliomania. Z galerii warszawskich kolekcjonerów.” W: Bibliofilstwo warszawskie („Sesje Varsavianistyczne” 7), 7–35. Warszawa: BPW.

Krzak-Weiss, Katarzyna. 2012. „Powrót do przeszłości. Inspiracje dawną książką we współczesnej typografii.” W W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, red. M. Komza, 233–245. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Mitchell, Michael. Wightman, Susan. 2012. Typografia książki. Podręcznik projektanta, Kraków.

Nieć, Grzegorz. 2001. „Bibliofilska gawęda Jana Strausa o erratach.” Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy, 15: 169–175.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 6 marca 1997 r. w sprawie wykazu bibliotek uprawnionych do otrzymywania egzemplarzy obowiązkowych poszczególnych rodzajów publikacji oraz zasad i trybu ich przekazywania, 1997. „Dziennik Ustaw”, nr 29, poz. 161.

Skrzypczak, Andrzej. 2013. „Quo vadis bibliophiliae?” Konspekt, 2: 53–56.

Sowiński, Janusz. 1982. Sztuka typograficzna Młodej Polski, Wrocław: Ossolineum.

Szłapińska, Danuta. 2018. Archiwizacja i dokumentacja współczesnych druków bibliofilskich na przykładzie twórczości Włodzimierza Rudnickiego, praca licencjacka, prom. Z. Kropidłowski, Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego.

Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. 1996. Dziennik Ustaw, nr 52, poz. 722.

Załuski, Józef Andrzej. 1972. Programma literarium ad bibliophilos [reedycja]. Warszawa: Biblioteka Narodowa.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Add comment

Partnerzy platformy czasopism