Folia Toruniensia

Folia Toruniensia

„Folia Toruniensia” to naukowy periodyk Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, wydawany przy współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Czasopismo ukazuje się od 2000 roku. Od początku jest rocznikiem. Od tomu 16 (2016) jest wydawane w formule Open Access, na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska (CC BY-ND 3.0 PL).

Pismo jest płaszczyzną do publikacji artykułów dotyczących archiwistyki, bibliologii i informatologii. Misją czasopisma jest pełnienie funkcji forum, na którym są zamieszczane najlepsze wyniki badań naukowców z Polski i zagranicy. Redakcja gorąco zaprasza do współpracy tych ostatnich. „Folia Toruniensia” znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Wykaz czasopism naukowych, część B, poz. 757) – 6 punktów.

pISSN 1641–3792

eISSN 2657-4837

DOI  http://dx.doi.org/10.12775/FT

GICID 71.0000.1500.2559

Google Scholar Citations

ICV 2017: 87.90

Academia.edu

ResearchGate.net

 
 

Vol 18 (2018)

Wydanie niniejszego tomu dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Vol 17 (2017)

Wydanie niniejszego tomu dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Gminy Miasta Toruń.Partnerzy platformy czasopism