No 14 (2011)

Spis treści

Articles

Michał Niebylski
PDF
13-30
Arkadiusz Fordoński
PDF
31-46
Anna Pokorska
PDF
47-58
Magdalena Lewicka
PDF
59-80
Anna Paluszek
PDF
81-98
Anna Paluszek
PDF
99-127
Tomasz Gaworski
PDF
131-147
Alicja Stańco
PDF
149-164
Marta Chechłowska-Lipińska
PDF
165-181
Michał Drgas
PDF
185-206
Łukasz Gemziak
PDF
207-219
Adrian Marcin Bielecki
PDF
221-238
Marek Zjawiony
PDF
239-252

Reviews

imperium potrzebuje błazna. TomaSz gaBiś Gry imperialne Wydawnictwo „Arcana”, Kraków 2008, ss. 308
Mikołaj Rysiewicz
PDF
255-260
Niepewna przyszłość religijnie ufundowanego myślenia o integracji europejskiej. Michał Gierycz, Chrześcijaństwo a Unia Europejska. Rola religii w procesie integracji europejskiej Wyd. WAM, Kraków-Warszawa 2008
Witold Jankowiak
PDF
261-266
Kryzys wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Robert d. Putnam Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych, przeł. P. Sandura, S. Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, ss. 811.
Robert Gawłowski
PDF
267-272
Samorząd w państwie narodowym. Grzegorz Radomski, Samorząd terytorialny w myśli politycznej Narodowej Demokracji 1918–1939 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009, ss. 534
Arkadiusz Lewandowski
PDF
273-277
Jacek Wojnicki, Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Pułtusk 2008, ss. 237
Monika Szczepanowska
PDF
279-283
Prawda filozofii a prawda historii: o tyranii Leo Straussa.
Jakub Chmielniak
PDF
285-290


Partnerzy platformy czasopism