Vol 51, No 1 (2019)

Spis treści

Studia i artykuły

Aleksander Łaniewski
PDF
5-28
Jerzy Gaul
PDF
29-54
Remigiusz Kasprzycki
PDF
55-75
Mateusz Hübner
PDF
77-98
Halina Parafianowicz
PDF
99-119
Robert Majzner
PDF
121-137
Katarzyna Rembacka
PDF
139-162
Tadeusz Wolsza
PDF
163-189
Łukasz Jureńczyk
PDF
191-214

Materiały

Dwie wizje roli Kościoła w realiach komunistycznej dyktatury – wymiana korespondencji pomiędzy bp. Ignacym Tokarczukiem ordynariuszem przemyskim a sekretarzem Episkopatu Polski bp. Bronisławem Dąbrowskim w 1979 r.
Rafał Łatka
PDF
215-234

Artykuły recenzyjne i recenzje

Urok badawczego pogranicza. O pożytkach sięgnięcia do nowego źródła – języka
Włodzimierz Suleja
PDF
235-246
Recenzje
 
PDF
247-262

Życie naukowe

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Zanim zbudowano Gdynię. Wpływ odrodzenia państwa w 1918 roku na procesy modernizacyjne ziem polskich”, Toruń, 6–7 XII 2018 r.
Mateusz Hübner
PDF
263-266
Paderewski – Anatomia geniuszu
Marian Marek Drozdowski
PDF
267-270

Listy do redakcji

List do redakcji „Dziejów Najnowszych” w sprawie książki Sebastiana Pawliny, Praca w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016, Muzeum II Wojny Światowej
Hanna Rybicka
PDF
271-275


Partnerzy platformy czasopism