Vol 50, No 3 (2018)

Spis treści

Debata: Architekci niepodległości
Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, Paweł Libera, Krzysztof Kawalec, Marek Kornat, Andrzej Nowak, Włodzimierz Suleja
PDF
5-28

Studia i artykuły

Natalia Wojtanowska-Bąk
PDF
29-55
Paweł Brudek
PDF
57-80
Jacek Emil Szczepański
PDF
81-106
Ryszard Żelichowski
PDF
107-133
Paweł Olszewski
PDF
135-159
Halina Parafianowicz
PDF
161-184
Przemysław Różański
PDF
185-226
Paweł Duber
PDF
227-238
Waldemar Kozyra
PDF
239-262

Autoreferaty

Spór o miejsce Bengalu w zdekolonizowanych Indiach na tle głównych determinantów polityki prowincji w latach 1945–1947
Tomasz Flasiński
PDF
263-270
Organizacja „Ruch” (1965–1970)
Piotr Byszewski
PDF
271-277

Artykuły recenzyjne i recenzje

Brytyjski dwugłos o bitwie jutlandzkiej
Roman Kochnowski
PDF
279-294
Zbrodnia z urzędu, sprawcy zza biurka. Uwagi i refleksje na marginesie lektury „Konferencja w Wannsee. Droga do «ostatecznego rozwiązania»” Petera Longericha
Alicja Bartnicka
PDF
295-308
Aleksander Zawadzki widziany z perspektywy Śląska. Refleksje wokół książki Janusza Mokrosza „Aleksander Zawadzki – działacz komunistyczny i wojewoda śląski (1945–1948)”
Mariusz Krzysztofiński
PDF
309-317
Refleksje na temat monografii Marka Łuszczyny „Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”
Jacek Chrobaczyński
PDF
319-335
Recenzje
 
PDF
336-369
Instrukcja wydawnicza
 
PDF
370


Partnerzy platformy czasopism