Vol 47, No 3 (2015)

Spis treści

Studia i artykuły

Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk
PDF
3-24
Jolanta Mysiakowska-Muszyńska
PDF
25-48
Oskar Borzęcki
PDF
49-74
Hubert Kuberski
PDF
75-105
Piotr Łysakowski
PDF
107-133
Joanna Maj
PDF
135-145
Łukasz Jureńczyk
PDF
147-163

Autoreferaty

Marian Gołębiewski (1911–1996). Biografia żołnierza, opozycjonisty i emigranta
Justyna Dudek
PDF
165-169

Przegląd badań

Sprawa Tadeusza Kobylańskiego – stan badań, nowe dokumenty i hipotezy
Konrad Paduszek
PDF
171-191

Dyskusje i polemiki

Odpowiedź na recenzję Jarosława Centka, Marcina J. Mikulskiego, Tomasza Woźnego, Kompilatorska wojna trzech cesarzy
Andrzej Olejko
PDF
193-200

Artykuły recenzyjne i recenzje

Hybrydowa tożsamość
Sebastian Fikus
PDF
201-208
O dziejach Gdańska w latach 1945–1970. Na marginesie książki Piotra Perkowskiego
Marek Andrzejewski
PDF
209-219
Recenzje
 
PDF
219-252

Życie naukowe

Sprawozdanie z konferencji „Deportacje do ZSRS z ziem polskich 1944/1945 r. Perspektywa porównawcza”, Katowice 16 II 2015 r.
Milena Bykowska
PDF
253-256
Autorzy
 
PDF
257
Informacja dla autorów „Dziejów Najnowszych”
 
PDF
258
Warunki prenumeraty
 
PDF
259


Partnerzy platformy czasopism