Biblica et Patristica Thoruniensia

Baner

Biblica et Patristica Thoruniensia

Biblica et Patristica Thoruniensia jest kwartalnikiem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukazuje się od 2008 roku. Na każdy numer składają się artykuły z zakresu biblistyki oraz patrologii (zwłaszcza z problematyki dotyczącej egzegezy patrystycznej). Pierwszy numer jest poświęcony zawsze różnym zagadnieniom biblijno-patrystycznym (Varia). Następne numery są tematyczne. Numer drugi poświęcony jest jakiemuś aktualnemu problemowi społecznemu z perspektywy biblijnej i patrystycznej (dotychczas ukazały się: „Przemoc wobec kobiety?”, „Gościnność. Dla kogo?", "Moralność Objawiona", "Seksualność"). Numer trzeci jest dedykowany tomizmowi biblijnemu. Ostatni numer w roku poświęcony jest konkretnej księdze biblijnej ze Starego lub Nowego Testamentu z perspektywy aktualnej problematyki dotyczącej jej egzegezy, teologii, hermeneutyki oraz interpretacji patrystycznej.

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki (9.02.2021): 70 punktów.

Artykuły do poszczególnych numerów należy składać w następujących terminach:

Nr 1. danego roku: do końca stycznia,
Nr 2. danego roku: do końca kwietnia,
Nr 3. danego roku: do końca sierpnia,
Nr 4. danego roku: do końca października.

 

 

 

Vol 12, No 4 (2019): Księga Izajasza

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).

Vol 12, No 3 (2019): Biblical Thomism V

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).

Vol 12, No 2 (2019): Seksualność

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).

Vol 12, No 1 (2019)

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).

Vol 11, No 4 (2018): List do Efezjan

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).

Vol 11, No 3 (2018): Biblical Thomism IV

Publikacja numeru anglojęzycznego finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP na podstawie decyzji nr 705/P-DUN/2018 (Warszawa, 10.04.2018).Partnerzy platformy czasopism