No 8 (2020)

Spis treści

Artykuły

Anna Majewska
PDF
7-25
Michał Kupiec, Magda Olejniczak
PDF
26-44
Maryana Dolynska
45-57
Anna Wilk
PDF
58-77
Leszek Opyrchał, Urszula Opyrchał, Rusłan Nahnybida
PDF
78-95
Anna Salina
PDF
96-157
Aneta Marek
PDF
158-177

Zapiski Komisji Geografi i Historycznej PTH

Grzegorz Myrda, Tomasz Panecki
179-193
Krzysztof Ostafin, Mateusz Troll, Dominik Kaim, Jakub Taczanowski
PDF
194-212
Sprawozdanie z działalności Komisji Geografii Historycznej Polskiego Towarzystwa Historycznego za 2019 r.
Michał Gochna
PDF
213-214

Polemiki i dyskusje

O dokumencie z roku 1358 raz jeszcze
Henryk Rutkowski
PDF
215-219

Recenzje i omówienia

Eva Semotanová, Pavel Chromý, Zdeněk Kučera: Historická geografie. Tradice a modernita, Historický ústav Akademie věd České republiky, Praha 2018, ss. 253
Wiesława Duży
PDF
221-225
Юрый Бохан: Мястэчкі і працэсы ўрбанізацыі на землях Беларусі ў XV–XVIII стст., уклад. Мікалай Волкаў, Беларуская навука, Мінск 2018, ss. 292
Jerzy Gordziejew
PDF
226-236
Atlas historyczny Polski. Wielkopolska w drugiej połowie XVI wieku, cz. 1: Mapy. Plany, cz. 2: Komentarz. Indeksy, red. Krzysztof Chłapowski, Marek Słoń, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2017, pp. 502
Tomáš Klír
PDF
237-238
Marek Okoń: Organizacja kościelna w przedreformacyjnej prepozyturze „wkrzańskiej”. Studium historyczno-osadnicze, Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława Majewskiego, Łuków 2017, ss. 272 + aneks fotograficzny (ss. 207), 4 mapy
Stefan Kwiatkowski
PDF
239-242
Krzysztof Boroda: Geografia gospodarcza Królestwa Polskiego w XVI wieku, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Białystok 2016, pp. 880
Mikołaj Malinowski
PDF
243-248
Marcin Wodziński: Historical atlas of Hasidism, cartography by Waldemar Spallek, Princeton University Press, Princeton 2018, ss. 265/Marcin Wodziński: Chasydyzm. Atlas historyczny, oprac. kart. W. Spallek, Austeria, Kraków–Budapeszt–Syrakuzy 2019, ss. 295
Anna Michałowska-Mycielska
PDF
249-252
Grażyna Połuszejko, Kazimierz Kozica: 100 globusów na 100-lecie PTG. Polskie globusy z XIX–XXI wieku. Kartografowie, wydawcy, producenci, Muzeum Lubelskie, Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne, Lublin–Warszawa 2018, s. 255 [1], w tym katalog (ss. 157)
Lucyna Szaniawska
PDF
253-258
Eckhard Jäger: Johann Georg Schreiber (1676–1750). Kupferstecher und Atlasverleger in Leipzig, Rockstuhl Verlag, Bad Langensalza 2019, ss. 96
Krystyna Szykuła
PDF
259-261

Komunikaty i sprawozdania

Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Konferencji Geografii Historycznej „Przestrzenny Wymiar Badań Dziedzictwa Kulturowego” – Łódź, 14–15 listopada 2019 r.
Łukasz Musiaka
PDF
263-265
29 Międzynarodowa Konferencja Kartograficzna – Tokio, 15–20 lipca 2019 r.
Katarzyna Słomska, Tomasz Panecki
PDF
265-267

Pro Memoria

Mariusz Kowalski
PDF
269-270


Partnerzy platformy czasopism