Edukacja dzieci w zakresie problemu demencji w szkole i środowisku lokalnym

Karolina Kramkowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/AUNC_PED.2017.019

Abstrakt


Problem chorób demencyjnych mózgu jest jednym z wiodących problemów zdrowotnych na świecie. Jednym ze specyficznych obszarów wsparcia rodziny w procesie chorobowym jest edukacja dziecka, o którym często zapomina się, przypisując dziecku cechę osoby, która i tak nie jest w stanie zrozumieć, co dzieje się bliskim mu członkiem rodziny. Naprzeciw potrzebom holistycznego rozumienia potrzeb dziecka, związanych z chorobą mózgu bliskiej osoby, wyszła brytyjska inicjatywa Alzheimer’s Society – Dementia Friends. W sposób całościowy wspiera i integruje środowisko rodzinne oraz szkolne dla optymalizowania funkcjonowania dziecka w sytuacji trudnej. Dobre praktyki w Wielkiej Brytanii mogą stać się inspiracją dla praktyki pracy socjalnej w Polsce, wskazując szereg rozwiązań systemowych umożliwiających wsparcie rodziny, w tym dzieci, które na swój własny sposób przeżywają chorobę bliskiej osoby i zmiany temu towarzyszące.


Słowa kluczowe


edukacja dzieci; demencja; szkoła; środowisko lokalne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Barcikowska- Kotowicz Maria., „Obraz kliniczny choroby Alzheimera- charakterystyka trzech stadiów choroby”. W: Andrzej Szczudlik, „Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce. Raport RPO”, 19- 21. Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 2014.

Dementia - a public health priority. Genewa: World Health Organization, 2012.

Gabrylewicz, Tomasz. „Konsekwencje zdrowotne i społeczne łagodnych zaburzeń poznawczych”, W: Choroby otępienne. Teoria i praktyka, red. Jerzy Leszek, 365, Wrocław: Continuo, 2003.

Grochmal –Bach, Bożena. Cierpienie osób z otępieniem typu Alzheimera, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2007.

Janocha, Witold. Rodzina z osobą niepełnosprawną w społecznym systemie wsparcia, Kielce, 2009.

Janowicz Anna. „Rola opiekunów nieformalnych w opiece u kresu życia. Przyczynek do badań w ramach projektu European Palliative Care Academy (EUPCA)”. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne 4, 2 (2014): 161-167.

Kacperczyk, Anna. Wsparcie społeczne w instytucjach opieki paliatywnej i hospicyjnej, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006.

Kaczan Radosław, Smoczyńska Karolina, Bąbiak Iwona. Jaka pomoc i dla kogo? Wsparcie indywidualne i instytucjonalne a aktywizacja zawodowa osób z ograniczeniem sprawności, Warszawa: Wydawnictwo SWPS, 2008.

Kłoszewska Iwona. „Rola opiekuna chorych z otępieniem”, Polski Przegląd Neurologiczny 2 (2007): 105-109.

Kramkowska, Karolina. „Poszukiwania sensu życia w rodzinie osoby doświadczającej przewlekłych chorób demencyjnych mózgu”. Paedagogia Christiana 2/36 (2015): 254-255

Marynowicz – Hetka, Ewa. Pedagogika społeczna, t. 2, Warszawa: PWN, 2007.

Nowicka, Agnieszka. Opieka i wsparcie osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów rodzinnych w Polsce. Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2015.

Sęk, Helena, Cieślak, Roman. Wparcie społeczne, stres i zdrowie. Warszawa: PWN, 2005.

Terelak Jan. „Przeciążenie jako źródło stresu”, W: Psychologia stresu, red. Jan Terelak, 190-194. Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza BRANTA, 2001.

Tyszka, Zbigniew. „Rodzina w świecie współczesnym – jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa”, W: Pedagogika społeczna, pod red. Tadeusz Pilch, Irena Lepalczyk, 137. Warszawa: Żak, 1995.

WHO Library Cataloguing-in-Publication Data:Dementia: a public health priority, WHO 2012.
ISSN 0208-5313 (print)
ISSN 2392-1242 (online)

Partnerzy platformy czasopism