2020

Spis treści

JERZY PIETRKIEWICZ

Katarzyna Cieplińska
PDF
9-23
Radosław Sioma
PDF
24-34
Józef Olejniczak
PDF
35-42
Rafał Moczkodan
PDF
43-64
Alicja Moskalowa
PDF
65-70
Carol O'Brien
PDF
71-72
Nina Taylor-Terlecka
PDF
73-78

UNIWERSYTET W WILNIE

Alfredas Bumblauskas, Loreta Skurvydaitė
PDF
79-111
Anna Supruniuk
PDF
112-136
Przemysław Marcin Żukowski
PDF
137-169

HISTORIA LITERATURY

Janusz Klemens
PDF
171-179
Magdalena Geraga
PDF
180-200
Agnieszka Czyżak
PDF
201-209
Olga Osińska
PDF
210-224
Albert Walczak
PDF
225-245
Aleksandra Dębska-Kossakowska
PDF
246-258
Elżbieta Kossewska
PDF
259-281
Damian Skawiński
PDF
282-300

HISTORIA

Diana Maksimiuk
PDF
301-313
Michał Ceglarek
PDF
314-335
Łukasz Wolak
PDF
336-350
Beata Urbanowicz
PDF
351-367

HISTORIA SZTUKI

Ewa Bobrowska
PDF
368-382

WSPOMNIENIA - BIOGRAFIE

Emigrant polski w Norwegii. Inżynier Andrzej Tomaszewicz (1943–2017)
Elżbieta Later-Chodyłowa
PDF
383-397
Lubomir Tomaszewski (1923–2018)
Ewa Bobrowska
PDF
398-401

RECENZJE - KOMENTARZE

Emigracja — wspólnota różnorodności (Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939–1990, red. S. Łukasiewicz, M. Olczak, Warszawa 2018)
Beata Dorosz
PDF
403-411
„Ryszard Czech” — czyli niszcząca siła recenzji (Na marginesie obchodów Roku Leopolda Tyrmanda)
Wacław Lewandowski
PDF
412-415


Partnerzy platformy czasopism