Studia Podlaskie

Studia Podlaskie

O czasopiśmie

„Studia Podlaskie” są pismem naukowym wydawanym w Białymstoku od 1989 r. Obecny kształt czasopisma jest wynikiem połączenia sił historyków i politologów współpracujących w ramach Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB oraz socjologów skupionych wokół  prowadzonego do 2019 r. pisma „Pogranicza. Studia Społeczne”. Efektem tej konsolidacji jest nowa edycja „Studiów Podlaskich” jako interdyscyplinarnego forum naukowego. Zachęcamy do przesyłania oryginalnych artykułów, edycji materiałów źródłowych, recenzji i artykułów recenzyjnych, polemik oraz sprawozdań. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Punkty MEiN 2021: 40

Indeksacja: ERIH PLUS, BazHum, CEJSH, Index Copernicus, Repozytorium UwB.

Aktualny i archiwalne numery pisma znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Ogłoszenia


Wednesday, May 24, 2023

ERIH PLUS

"Studia Podlaskie" w bazie ERIH Plus.

Więcej
Tom 30 (2022)
Thursday, Mar 23, 2023
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru