Studia Podlaskie

Studia Podlaskie

O czasopiśmie

„Studia Podlaskie” są pismem naukowym wydawanym w Białymstoku od 1989 r. Obecny kształt czasopisma jest wynikiem połączenia sił historyków i politologów współpracujących w ramach Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB oraz socjologów skupionych wokół  prowadzonego do 2019 r. pisma „Pogranicza. Studia Społeczne”. Efektem tej konsolidacji jest nowa edycja „Studiów Podlaskich” jako interdyscyplinarnego forum naukowego. Zachęcamy do przesyłania oryginalnych artykułów, edycji materiałów źródłowych, recenzji i artykułów recenzyjnych, polemik oraz sprawozdań. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Punkty MEiN 2021: 40

Indeksacja: BazHum, CEJSH, Index Copernicus, Repozytorium UwB.

Aktualny i archiwalne numery pisma znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Tom 29 (2021)
Wednesday, May 18, 2022

Sklep wydawnictwa:
Spis treści tego numeru
In memoriam
Jan Jerzy Milewski, Jan Snopko
271-274
Michał Kozłowski
275-279
Michał Kozłowski
281-287