Studia Podlaskie

Studia Podlaskie

O czasopiśmie

„Studia Podlaskie” są pismem naukowym wydawanym w Białymstoku od 1989 r. Obecny kształt czasopisma jest wynikiem połączenia sił historyków i politologów współpracujących w ramach Wydziału Historii UwB oraz socjologów skupionych wokół  prowadzonego do 2019 r. pisma „Pogranicza. Studia Społeczne”. Efektem tej konsolidacji jest nowa edycja „Studiów Podlaskich” jako interdyscyplinarnego forum naukowego. Zachęcamy do przesyłania oryginalnych artykułów, edycji materiałów źródłowych, recenzji i artykułów recenzyjnych, polemik oraz sprawozdań. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Punkty MEiN 2021: 40

Punkty MEiN 2023: 100

Punkty MNiSW 2024: 40

Indeksacja: ERIH PLUS, BazHum, CEJSH, Index Copernicus, Repozytorium UwB.

Aktualny i archiwalne numery pisma znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Ogłoszenia


Wednesday, Jul 26, 2023

100 punktów dla "Studiów Podlaskich"

"Studia Podlaskie" uzyskały 100 punktów w nowym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Więcej

Wednesday, May 24, 2023

ERIH PLUS

"Studia Podlaskie" w bazie ERIH Plus.

Więcej
Tom 31 (2023)
Sunday, Apr 14, 2024
Pliki do pobrania dla tego numeru:
Spis treści tego numeru