O czasopiśmie

„Studia Podlaskie” są pismem naukowym wydawanym w Białymstoku od 1989 r. Obecny kształt czasopisma jest wynikiem połączenia sił historyków i politologów współpracujących w ramach Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB oraz socjologów skupionych wokół  prowadzonego do 2019 r. pisma „Pogranicza. Studia Społeczne”. Efektem tej konsolidacji jest nowa edycja „Studiów Podlaskich” jako interdyscyplinarnego forum naukowego. Zachęcamy do przesyłania oryginalnych artykułów, edycji materiałów źródłowych, recenzji i artykułów recenzyjnych, polemik oraz sprawozdań. Przyjmujemy teksty w języku polskim i angielskim.

Punkty MEiN 2021: 40

Indeksacja: BazHum, CEJSH, Index Copernicus, Repozytorium UwB.

Aktualny i archiwalne numery pisma znajdują się na stronie Repozytorium Uniwersytetu w Białymstoku.

Ogłoszenia


Wednesday, May 4, 2022
Tom 30 (2022)

CFP

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do Studiów Podlaskich, do numeru tematycznego

Bordering – debordering – rebordering– niepewność i rekompozycje na pograniczach

Redaktorki tomu: Małgorzata Bieńkowska, Karolina Radłowska, Elżbieta Opiłowska

We invite you to submit articles to Podlaskie Studies to the thematic issue

Bordering - debordering - rebordering - uncertainty and recomposition in borderlands

Deadline for submitting the articles is August 31, 2022. Manuscripts can be submitted in Polish or English.

Editors of the volume: Małgorzata Bieńkowska, Karolina Radłowska, Elżbieta Opiłowska

 

The recent changes -  migration processes, the COVID-19 pandemic and rebordering trends, but also the Russian attack on Ukraine - are causing a reconceptualisation of borders and borderlands in both public and academic discourse. The myth of a "borderless Europe" has clashed with the nationalistic policy of nation states, which still treat borders as an instrument to protect their own territory and citizens, without considering the interests and well-being of border residents, whose daily lives often take place on both sides of the border.

Więcej
Tom 29 (2021)
Wednesday, May 18, 2022

Sklep wydawnictwa:
Spis treści tego numeru
In memoriam
Jan Jerzy Milewski, Jan Snopko
271-274
Michał Kozłowski
275-279
Michał Kozłowski
281-287