Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu

Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu

O czasopiśmie

Uwaga: Starsze numery czasopisma, wydane w latach 2016-2020, dostępne są na stronie Wydawnictwa Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku.

Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu (e-ISSN 2451-1846) to międzynarodowy kwartalnik wydawany nieprzerwalnie od 2016 roku, w formie elektronicznej przez Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku. Publikowane są recenzowane artykuły oryginalne (eksperymentalne kliniczne i badawcze), a także poglądowe oraz opisy przypadków z zakresu pielęgniarstwa i nauk o zdrowiu. Ponadto publikowane są także listy do Redakcji, artykuły redakcyjne, recenzje książek, sprawozdania i materiały ze zjazdów naukowych, komunikaty o planowanych kongresach i zjazdach naukowych Czasopismo skierowane jest do szerokiego grona specjalistycznego środowiska pielęgniarskiego oraz osób związanych z naukami o zdrowiu. Redagowane jest przez profesjonalistów z dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk społecznych z kraju i z zagranicy.

Misją kwartalnika jest propagowanie wiedzy i wymiana doświadczeń autorów, która służy wprowadzaniu pozytywnych zmian w pielęgniarstwie oraz naukach o zdrowiu.
Podstawową wersją wydawanego czasopisma jest wersja on-line. W miarę możliwości czasopismo wydawane będzie również w wersji papierowej. Redakcja przyjmuje prace napisane w języku polskim i języku angielskim.

Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu wpisują się w najbardziej aktualne debaty poświęcone profilaktyce, zdrowiu i chorobie. Zakres czasopisma obejmuje następującą problematykę:
- innowacje w pielęgniarstwie i naukach o zdrowiu,
- jakość życia chorych,
- edukacja pacjentów/rodzin,
- jakość i satysfakcja z opieki medycznej/pielęgniarskiej,
- etyka w praktyce medycznej/pielęgniarskiej,
- praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych,
- organizacja i zarządzanie.