O czasopiśmie

Rocznik naukowy Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk poświęcony archeologii starożytnych i wczesnośredniowiecznych kultur Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki północnej klasyfikowany na liście European Reference Index for Humanities (ERIH).
Nr 34 (2021)
Tuesday, Mar 1, 2022
Spis treści tego numeru
Articles
Henryk Meyza
7–11
Brandon R. Olson, R. Scott Moore, Thomas Landvatter, Justin Stephens
287–306
Monika Rekowska, Demetrios Michaelides, Skevi Christodoulou, Jakub Kaniszewski
341–362