O czasopiśmie

Rocznik naukowy Instytutu Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk poświęcony archeologii starożytnych i wczesnośredniowiecznych kultur Basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu i Afryki północnej klasyfikowany na liście European Reference Index for Humanities (ERIH).
Nr 33 (2020)
Tuesday, Mar 23, 2021