Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia

Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia

O czasopiśmie

NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Na łamach czasopisma publikowane są artykuły z zakresu archeologii Polski, powszechnej i antycznej. W jego ramach redagowane są też tomy tematyczne, takie jak Archeologia szkła i Archeologia podwodna. W artykułach prezentowane są aktualne wyniki badań i dokonań kadry naukowej Instytutu Archeologii UMK i współpracujących z nią badaczami z innych ośrodków naukowych w kraju oraz zagranicą.

Tom 38 (2022): Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia.
Tuesday, Jun 27, 2023
Spis treści tego numeru
Articles
Jacek Gackowski; Łukasz Czyżewski
1-4
Jacek Gackowski
5
Beata Bielińska-Majewska, dr Ewa Bokiniec, Romualda Uziembło
35-88
Jacek Gackowski, Szymon Rosołowski, Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek-Nowak, Marcin Piękoś, Paweł Żak, Szymon Nowaczyk
89-122