Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia

Acta Universitatis Nicolai Copernici Archeologia

O czasopiśmie

NAUKI HUMANISTYCZNO-SPOŁECZNE

Czasopismo Acta Universitatis Nicolai Copernici – Archeologia ukazuje się od 1968 roku. Jest rocznikiem na łamach, którego publikowane są artykuły z zakresu archeologii pradziejowej i wczesnohistorycznej Polski i Europy. Ukazują się także materiały prezentujące zagadnienia z obszaru archeologii antycznej. W minionych latach, niezależnie od tomów zawierających opracowania o różnej problematyce, wydawano także tomy tematyczne, takie jak Archeologia szkła, Archeologia podwodna czy Archeologia architektury. W bieżących numerach autorami są zarówno osoby z macierzystego Instytutu Archeologii UMK, jak i badacze z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych oraz muzealnych, Współautorami artykułów są również przedstawiciele innych dyscyplin naukowych (np. biolodzy, geografowie czy historycy), współpracujący z archeologami.

Tom 38 (2022): Acta Universitatis Nicolai Copernici. Archeologia.
Monday, Dec 4, 2023
Spis treści tego numeru
Articles
Jacek Gackowski; Łukasz Czyżewski
1-4
Jacek Gackowski
5
Beata Bielińska-Majewska, dr Ewa Bokiniec, Romualda Uziembło
35-88
Jacek Gackowski, Szymon Rosołowski, Aldona Garbacz-Klempka, Małgorzata Perek-Nowak, Marcin Piękoś, Paweł Żak, Szymon Nowaczyk
89-122