Vol 5, No 3 (2014)

Spis treści

PRZEKŁADY

Opus postumum (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
PDF
9-34
Rozprawa metafizyczna o zasadzie indywiduacji (przekład i opracowanie: Tomasz Gliński)
Gotfryd Wilhelm Leibniz
PDF
35-51

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

O imaginacji; O czuciu (opracowała Kinga Kaśkiewicz)
Kazimierz Brodziński
PDF
55-86

ROZPRAWY

Krzysztof Lipka
PDF
89-104
Emmanuel Lajus
PDF
105-114
Andrzej Noras
PDF
115-128
Mariusz Grygianiec
PDF
129-144
Anna Szyrwińska
PDF
145-161
Adam Fedyniuk
PDF
163-178

RECENZJE

Piotr Łuków, Moralność medycyny. O sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 2012, ss. 204
Marcin Pełka
PDF
181-186
Ewa Domańska, Historia Egzystencjalna. Krytyczne studium narratywizmu i humanistyki zaangażowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012, ss. 223
Aleksandra Kondrat
PDF
187-197
Heidegger Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, Hrsg. Dieter Thomä, Verlag J. B. Metzler, Stuttgart–Weimar, 2003, ss. 574
Karol Michalski
PDF
199-208
Remigiusz Król, Geneza człowieka jako jednostki według Karla Jaspersa, Wydawnictwo Heliodor, Warszawa 2012, ss. 202
Dawid Kolasa
PDF
209-218


Partnerzy platformy czasopism