Vol 4, No 4 (2013)

Spis treści

PRZEKŁADY

Opus postumum [Zbiór V, karta VII, strona 3–4; karta VI, strona 1–2; karta XII, strona 1; karta XIII, strona 3–4; Zbiór XII, (pół)karta X, strona 1] (przełożył Tomasz Kupś)
Immanuel Kant
PDF
9-25
Esej o wzniosłości (przełożyli i wstępem poprzedzili Adam Grzeliński i Marta Szymańska-Lewoszewska)
John Baillie
PDF
27-49

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Pierwsi krytycy i obrońcy pism Jana Śniadeckiego o filozofii Kanta (wprowadzenie do fragmentu Pamiętników o Janie Śniadeckim Michała Balińskiego)
Tomasz Kupś
PDF
53-55
Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego (t. 1, Wilno 1865, s. 848–868)
Michał Baliński
PDF
57-72
Rzut oka na celne zasady nauki obyczajów od wieku Arystotelesa aż do Kanta przez Chrystiana Garwe
Jan Kanty Kalist Chodani
PDF
73-77

ROZPRAWY

Aleksiej Nikołajewicz Kruglow
PDF
81-101
Milena Marciniak
103-112
Anna Tomaszewska
PDF
113-125
Stepan Ivanyk
PDF
127-136
Marta Agata Chojnacka
PDF
137-155
Tomasz Markiewka
PDF
157-175
Tomasz Siwiec
PDF
177-192
Dawid Kolasa
PDF
193-211

RECENZJE

Włodzimierz Tyburski, Dyscypliny humanistyczne i ekologia, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 392. (rec. Marcin Pełka)
Marcin Pełka
PDF
215-219
Maciej Zaremba Bielawski, Higieniści. Z dziejów eugeniki, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2011, ss. 424 (rec. Alina Godardt)
Alina Godardt
PDF
221-223
George Berkeley, Siris. Łańcuch filozoficznych dociekań i refleksji wraz z Dodatkami, przeł. A. Grzeliński i M. Szymańska-Lewoszewska, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2013, ss. 290 (rec. Dariusz Pakalski)
Dariusz Pakalski
PDF
225-229


Partnerzy platformy czasopism