Vol 9, No 2 (2018)

Spis treści

PRZEKŁADY

John Locke
PDF
9-20
George Berkeley
PDF
21-32
George Berkeley
PDF
33-37
George Berkeley
PDF
39-42
George Berkeley
PDF
43-47
Mikołaj Bierdiajew
PDF
49-60

ARCHIWUM FILOZOFII POLSKIEJ

Mieczysław Wallis
PDF
63-66

ROZPRAWY

Joanna Dorota Zegzuła-Nowak
PDF
69-90
Włodzimierz Heflik
PDF
91-120
Piotr Łaciak
PDF
121-142
Karol Michalski
PDF
143-170
Dmitry Leontiev
PDF
171-185
Rafał Michalski
PDF
187-217

RECENZJE

Stanisław Janeczek, Filozofia – nauka – religia. Studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2018, ss. 421
Ewa Starzyńska-Kościuszko
PDF
221-226
Michał Januszkiewicz, W poszukiwaniu sensu. Phronesis i hermeneutyka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016, ss. 280
Aleksandra Kondrat
PDF
227-232
Helmut Lethen, Cień fotografa. Obrazy i rzeczywistość, przeł. Elżbieta Kalinowska, Wydawnictwo UNIVERSITAS, Kraków 2016, ss. 234
Jakub Maciejewski
PDF
233-238


Partnerzy platformy czasopism