XI Łódzka Konferencja Biograficzna „Biografia i badanie biografii – stałość i zmienność w biografii. Konteksty uczenia się”, Uniwersytet Łódzki, 17–18.02.2017 r.

Anna Gutowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/16688

Abstrakt


Sprawozdania

Pełny tekst:

PDF






ISSN 1429-186X (print)
ISSN 2391-7571 (online)

Partnerzy platformy czasopism