Vol 10, No 2 (2016)

Okładka

Vol 10, No 2 (2016): Edytorstwo w świecie elektronicznymPartnerzy platformy czasopism