Perception of Leibniz in Russian Historiographical Thought

Yury Rashatko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2021.002

Abstract


The aim of this article is description of Leibnizian influence and his philosophy on Russia as well as description of main forms of Russian neoleibnizian philosophy. The  analysis shows that Leibniz was the forefather of academic study thanks to his influence on tsar Peter the Great and the fathers of the Academy of Sciences and Imperial Moscow University. Not only natural science but also philosophical ideas of Leibniz were found inspiring by Russian scholars. As original Russian philosophical thought emerged in the 19th century, the supporters of monadology appear, being “Russian personalists” and continuing metaphysics of Leibniz. By the end of the 19th century, main metaphysical, epistemological and theological works of Leibniz were translated. New editions and translations could reappear in late Soviet Russia. Since that time, more than one hundred twenty papers of Leibniz have been published and there are many papers on Leibniz, which is a clear symptom of vivid interest in his philosophy.


Keywords


Leibniz; Russia; neoleibnizianism; personalism; education

Full Text:

PDF (Polish)

References


Antognazza Maria Rosa. 2018. Leibniz. Bibliografia intelektualna. Tłum. Z. Lamżowa, Ł. Lamżow. Kraków: Copernicus Center Press.

Gareth Jones W. 2010. „Russia’s Eighteenth-Century Enlightenment”. W: A History of Russian Thought. Wyd. W. Leatherbarrow, D. Offord, 73–94. Cambridge.

Lenders Winfried. 1971. „The analytic logic of G. W. Leibniz and Chr. Wolff: a problem in Kant research”. W: Synthese. An International Journal for Epistemology, Methodology and Philosophy of Science. No. 23, 147–153. Springer.

Łomonosow Michaił. 1956. „List do L. Eulera”. Tłum. K. Błeszyński i in. Oprac. I. Złotowski. W: Pisma filozoficzne. T. 2. Warszawa.

Avdeyeva L. R. 2007. „Kozlov Aleksey Aleksandrovich”. W: Russkaya filosofiya: Entsyklopediya. Red. M. A. Maslin. Oprac. P. P. Apryshko, A. P. Polakov, 253–255. Moskva.

Avdeyeva Ludmiła R. 2007. „Personalizm”. W: Russkaya filosofiya: Entsyklopediya. Red. M. A. Maslin. Oprac. P. P. Apryshko, A. P. Polakov, 415–417. Moskva.

Anri Viktor N. 1999. „Rol’ Leibnitsa v sozdanii nauchnyh shkol Rossii”. W: Uspehi fizicheskih nauk. T. 169. Nr 12: 1329–1331. Moskva.

Artem’eva Tatjana V. 1996. Istoriya metafiziki v Rossii XVIII veka. Sankt-Peterburg.

Bayuk Dimitrij A., Fedorova Olga B. 2014. „Leibnits v Rossii: perevody i ih avtory”. Voprosy istorii

yestestvoznaniya i tehniki. T. 35. Nr 2: 3–24. Moskva.

Berdnikova Aleksandra Yu. 2016. „Neoleibnitseanstvo v Rossii: dva proyekta monadologii”. Istoriya filosofii. Nauchno-teoreticheskiy zhurnal. Wyd. I. I. Blauberg. T. 21. Nr 1: 87–96. Moskva.

Bierdiayev Nikołaj A. 1955. Istoki i smysl russkogo komunizma. Parizh.

Bobrov Eugeniusz A. 1900. „Radishchev, kak filosof”. Filosofia v Rossii. Materialy, issledovaniya, zamietki. Nr 3, 4: 55–256. Kazan’.

Bugayev Nikołaj V. 1893. Osnovy evolitsyonnoy monadologii. Moskva.

Vanchugov Vasilij V. 2007. „Bugayev Nikolay Vasil’evich”. W: Russkaya filosofiya: Entsyklopediya. Red. M. A. Maslin. Oprac. P. P. Apryshko, A. P. Polakov, 69–70. Moskva.

Vasil’ev Vadim V. 1993. „Vliyanie Leibnitsa na filosofiyu Yuma”. W: Istoriko-filosofskiy yezhegodnik’ 92, 16–27. Moskva.

Windelband Wilhelm 1902. Istoriya novoy filosofii v yeye svyazi s obshchey kulturoy i otdelnymi naukami. T. 1. Tłum. E. I. Maksimova. Red. A. I. Vvedenskiy. Sankt-Peterburg.

Gaydenko Piama P. 1989. „Monadologiya Leibnitsa i kantovskoye ponyatie veshchi w siebie”. W: Etika Kanta i sovremennost’. Red. P. Layzans, 91–121. Riga.

Gertsen Aleksandr I. 1985. „Diletantizm v nauke”. W: Sochineniya v dvuh tomah. T. 1, 84–153. Moskva.

Gerrier Władimir I. 2008. Leibnits i yego vek. Sankt-Peterburg.

Gerrier Władimir I. 1873. Sbornik pisem i memorialov, otnosyashchihsya k Rossii i Petru Velikomu. Wyd. V. I. Gerrier. Sankt-Peterburg.

Zen’kovskiy Wasilij V. 2001. Istoriya russkoy filosofii. Moskva.

Karpachev Michaił D. 2016. „Korennaya reorganizatsiya universitetov v SSSR v 1929-1933 gg. (po materialam Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta)”. Novoye proshloye. Red. V. Yu. Apryshchenko. Nr 2: 121–136. Rostov-na-Donu.

Kozlov Aleksey A. 1894. „Gustav Teyhmyuller”. Zhurnal Voprosy filosofii i psihologii. Wyd. N. Ya. Grot, L. M. Lopatin. T. 5. 24, 4: 523–681. Moskva.

Fisher Kuno. 1905. Istoriya Novoj filosofii. Т. 3. Sankt-Peterburg.

Lavrent’ev V. S. 2009. „Pieriepiska miezhdu Leibnitsem, Bossyue i ih korrespondentami po povodu vozmozhnogo ob’yedinieniya katolicheskoy i protestantskoy Tserkviey”. Red. i tłum. V. S. Lavrent’ev. Wyd. 2, 158–205. W: Politichesko-filosofskiy yezhegodnik. Moskva.

Leibnits Gottfried V. 2014. „O svobodie ot nieobhodimosti v vyborie”. Tłum. O. M. Bashkina. Wyd. V. L. Ivanov. W: EINAI: Problemy filosofii i teologii. T. 3. Nr 1/2 (5/6), 284–289. Sankt-Peterburg.

Leibnits Gottfried V. 2005. Pis’ma i esse o kitayskoy filosofii i dvoichnoy sistemie ischisleniya. Red. V. M. Yakovlev. Moskva.

Leibnits Gottfried V. 1982–1989. Sochineniya v 4-h tomah. T. 1–4. Moskva.

Lopatin Lew M. 1905. „Filosofskoye mirovozzreniye N. V. Bugayeva”. W: Zhurnal Matematicheskiy sbornik. T. 25. Nr 2, 270–292. Moskva.

Losskiy Nikołaj O. 1991. Istoriya russkoy filosofii. Moskva.

Radishchev Aleksander N. 1941. „O cheloveke, o yego smertnosti i bessmestii”. W: Polnoye sobraniye sochineniy. T. 2, 39–142. Wyd. G. A. Gukovskiy, V. A. Desnitskiy. Moskva-Leningrad.

Sokolov Vasilij V. 1982. „Filosofskij sintez Gotfrida Leibnitsa”. W: V. V. Sokolov, G. V. Leibnits. Sochineniya v 4-h tomah. t. 1. 3–77. Moskva.

Tukalevskiy Vladimir N. 1911. „Iz istorii filosofskich napravleniy v russkom obshchestve XVIII veka”. W: Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya. Novaya seriya. T. 33, 5, 1–69. Sankt-Peterburg.

Uvarov Michaił. 1998. „Hristian Vol’f v sovremennom filosofskom obrazovanii”. W: Filosofskiy vek. Almanah. Hristian Vol’f i russkoye vol’fianstvo. Nr 3, 177–187.

Red. T. V. Artem’eva, M. Mikeshin. Sankt-Peterburg.

Shmakov Vładimir A. 1994. Zakon sinarhii i uchenie o dvoystvennoy ierarhii monad o mnozhestv. Kiev: Sofia.

Shpet Gustaw G. 2008. Ocherk razvitiya russkoy filosofii. T. 1. Moskva.

Yakovenko Borys V. 2003. Istoriya russkoy filosofii. Tłum. M. F. Soloduhina. Moskva.


Partnerzy platformy czasopism