David Hume’s Essays and the Philosophy of Enlightenment

Justyna Van den Abbeel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2016.062

Abstract


Although David Hume was one of the central figures of the eighteenth century, the answer to the question whether he can be considered as a representative figure of the age of Enlightenment, is not so obvious. To approach this question I shall analyze in this paper some of Hume’s Essays devoted to morality, politics and literature, which were widely read and discussed by his contemporaries and had a significant impact on the public opinion.

The aim of this article is to consider which content of Hume’s Essays is an expression of Enlightenment ideas. First I present main elements of Enlightenment thought, such as the idea of progress, the role of reason and experience and the critical attitude to religion. Secondly, focusing on the content of Hume’s Essays, I show that some features of his work are an expression of the main Enlightenment ideas. In the last part of my paper I discuss to which extent Hume can be considered as a representative figure of the Enlightenment.


Keywords


Hume; Enlightenment; essays; human nature; idea of progress; reason and experience

Full Text:

PDF (Polish)

References


Buckle S., Hume and the Enlightenment, [w:] Hume and the Enlightenment, ed. C. Taylor, S. Buckle, Pickering & Chatto, London 2011.

Cassirer E., Filozofia Oświecenia, przeł. T. Zatorski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010.

Copleston F., Wprowadzenie, przeł. J. Marzęcki, [w:] Historia filozofii, t. 4, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1995.

Drozdowicz Z., Filozofia Oświecenia, PWN, Warszawa 2006.

Drozdowicz Z., Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 1991.

Hume D., Eseje z dziedziny moralności i literatury, przeł. T. Tatarkiewicz, oprac. i wstęp W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1955.

Hume D., Eseje z dziedziny moralności, polityki i literatury, przeł. Ł. Pawłowski, Wydawnictwo

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Hume D., Mój żywot, [w:] Badania dotyczące rozumu ludzkiego, przeł. J. Łukasiewicz, K. Twardowski, Warszawa, De Agostini, 2001.

Hume D., O pisaniu esejów, przeł. T. K. Sieczkowski, „Hybris” 2002.

Filipczuk M., Problematyka polityczna w esejach Davida Hume’a, „Principia” 2002, t. XXXII–XXXIII.

Israel J., A Revolution of the Mind: Radical Enlightenment and the Intellectual Origins of Modern Democracy, Princeton University Press, Princeton – Oxford 2010.

Israel J., Enlightenment Contested. Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670–1752, Oxford University Press, Oxford 2006.

Kant I., Co to jest Oświecenie?, [w:] T. Kroński, Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.

Kuderowicz Z., Filozofia nowożytnej Europy, PWN, Warszawa 2014.

La Vopa A. J., A New Intellectual History? Jonathan Israel’s Enlightenment, „Historical Reviews, The Historical Journal” 2009, no. 52 (3).

Outram D., The Enlightenment, Cambridge University Press, Cambridge 1995.

Vyverberg H., Human Nature, Cultural Diversity, and the French Enlightenment, Oxford, Oxford University Press, New York 1989.

Zabieglik S., Historia filozofii na tle cywilizacji europejskiej (do końca XVIII wieku), t. 1, Prace Wyższej Szkoły Finansów i Administracji w Sopocie, Nauki Społeczne, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych, Sopot 2003.

Zabieglik S., Wiek doskonalenia: Z filozofii szkockiego Oświecenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1997.


Partnerzy platformy czasopism