Eriugena in Context of the National Origin, World History and the History of Philosophy

Adam Grzegorzyca

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2016.011

Abstract


In 2009 XVI Benedict during the general audience suggested the short deliberation concerning the thought of Eriugeny – of philosopher, of which views fourfold were condemned. The thinker living in the 9th century went regarded as the Englishman or the Irishman, of representative of periods in the history of philosophy which before his times managed to end or of which in his times not yet was. He is ranked among the Middle Ages and classified as the Neo-Platonist, the representative of Patristics and the scholastic. His concept was being included as the reprehensible pantheistical evocation or Patristics systematics. In applying Eriugeny publications it is possible to come across a lot of divergences which most often concern the nationality of the thinker, although it seems that this issue after all was clarified, of classification of his times in the context of the European world history and classification of his thought in the history of philosophy. XVI Benedict is encouraging Eriugeny for analysis of work and is pointing at the topicality of his views, it is worthwhile so according to the author’s making an attempt to portray the philosopher in three contexts: ethnic, historical and philosophical, the most devoting the attention to the philosophical context.


Keywords


Eriugena; XVI Benedict; philosophy; Neo-Platonism; Christianity; Patristics; the Renaissance; scholasticism

Full Text:

PDF (Polish)

References


Anzelm z Canterbury, Monologion Proslogion, przeł. Tadeusz Włodarczyk, wstęp i przegl. Iwo Edward Zieliński, Biblioteka Klasyków Filozofii, PWN, Warszawa 1992.

Benedykt XVI, Jan Szkot Eriugena, Audiencja Generalna 10 czerwca 2009 roku, „L’Osservatore Romano” 9/2009.

Eriugena Jan Szkot, Annotationes in Marcianum, no. 64; translation from John Joseph O’Meara Eriugena, Clarendon Press, Oxford 1988.

Eriugena Jan Szkot, Komentarz do Ewangelii Jana z Homilią do Prologu Ewangelii Jana, przeł. A. Kijewska, ANTYK, Kęty 2000.

Eriugena Jan Szkot, Periphyseon, Księga I, przeł., wstępem i komentarzami opatrzyła Agnieszka Kijewska, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

Faber G., Merowingowie i Karolingowie, przeł. Z. Jaworski, PIW, Warszawa 1994.

Gilson E., Historia filozofii chrześcijańskiej w wiekach średnich, przeł. S. Zalewski, PAX, Warszawa 1987.

Gilson E., Tomizm. Wprowadzenie do filozofii św. Tomasza z Akwinu, przeł. J. Rybałt, PAX, Warszawa 2003.

Heinzmann R., Filozofia średniowieczna, przeł. P. Domański, ANTYK, Kęty 1999.

Kijewska A., Eriugena, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 2005.

Kijewska A., Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny, Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1994.

Manteuffel T., Historia Powszechna. Średniowiecze, PWN, Warszawa 1996.

Michałowski R., Historia powszechna. Średniowiecze, Wyd. PWN, Warszawa 2009.

Pieper J., Scholastyka. Postacie i zagadnienia filozofii średniowiecznej, przeł. T. Brzostowski, PAX, Warszawa 2000.

Seńko W., Jak rozumieć filozofię średniowieczną, Wyd. ANTYK, Kęty 2001.

Strzelczyk J., Iroszkoci w kulturze średniowiecznej Europy, PIW, Warszawa 1987.

Stróżewski W., Ontologia, Aureus – Znak, Kraków 2004.


Partnerzy platformy czasopism