Death as a Source and an Object of Law. Thomas Hobbes’ Standpoint (Part II: Death as an Object of Law)

Ireneusz Ziemiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.021

Abstract


Thomas Hobbes’ standpoint concerning the right for death seems to be coherent as well as justifiable. On one hand he points at the fear of death as the main source of law, but on the other hand he formulates minimum basic rules which safeguard man’s life. Though nobody is obliged to rescue someone else at the cost of their own life, but at the same time nobody has a right to kill anyone. Also nowadays the same rule can be found in many legal systems: even if people are obliged to help others, they are not compelled to undertake heroic deeds or risk their lives. Thus Hobbes’ position can be given the name of ethical individualism, or even egoism in which no form of instrumentalism of human life is allowed. The value of any individual is absolute, which excludes the possibility to sacrifice their life for the sake of others. Hobbes does not share assumptions of utilitarianism and his solution might seem utopian from the perspective of the strategy of social actions, but from the perspective of values and rights of an individual it seems justifiable.


Keywords


Hobbes; history of modern philosophy; death; law; power; capital punishment; suicide; life sacrifice

Full Text:

PDF (Polish)

References


Abosch Y., The Conscientious Sovereign: Public and Private Rule in Thomas Hobbes’s Early Discourses, “American Journal of Political Science” 3/50, 2006.

Avineri S., Hegla teoria nowoczesnego państwa, przeł. T. Rosiński, Warszawa 2009.

Bartula P., Kara śmierci. Powracający dylemat, Kraków 2007.

Camus A., Rozważania o gilotynie, przeł. W. Szydłowska, [w:] W. Szydłowska, Camus, Warszawa 2002.

Copleston F. C., Historia filozofii, t. 5: Od Hobbesa do Hume’a, przeł. J. Pasek, P. Józefowicz, Warszawa 2005.

Courtland S. D., A Prima Facie Defense of Hobbesian Absolutism, „Pacific Philosophical Quarterly” 90, 2009.

Finn S. J., Hobbes. A Guide for the Perplexed, London – New York 2007.

Hobbes T., Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, tłum. Cz. Znamierowski, Warszawa 2009.

Hobbes T., On the Citizen, edited and translated by R. Tuck, M. Silverstone, Cambridge University Press 1998.

Hoekstra K., Tyrannus Rex vs. Leviathan, „Pacific Philosophical Quarterly” 82, 2001.

Hołówka J., Etyka w działaniu, Warszawa 2001.

Jesseph D. M., Hobbes’s Atheism, „Midwest Studies in Philosophy” 26, 2002.

Kijaczko S., Wobec bycia. Filozoficzny problem samobójstwa, Opole 2005.

Kuniński M., Problem stanu natury i stanu politycznego w teorii umowy społecznej Thomasa Hobbesa, [w:] Z. Rau, M. Chmieliński (red.), Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2010.

Martinich A. P., Hobbes, New York–London 2005, s. 241.

Ossowska M., Normy moralne. Próba systematyzacji, Warszawa 1985.

Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, oprac. S. Freeman, przeł. S. Szymański, Warszawa 2010.

Renda K., Kontrowersje w etyce kary śmierci, [w:] Mazurek A. (red.), Kara śmierci. Historia. Prawo. Etyka, Lublin 2006.

Rousseau J. J., Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, [w:] Rousseau J. J., Umowa społeczna. List o widowiskach, Warszawa 2010.

Spinoza B., Etyka, przeł. I. Halpern-Myślicki, Kęty 2000.

Szyndler B., Pojedynki, Warszawa 1987.

Ślipko T., Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia, Kraków 2002.

Tuck R., Hobbes, A Very Short Introduction, Oxford University Press 1989.

Wewiór P., Nauka polityczna Thomasa Hobbesa jako technologia władzy, „Studia z Historii Filozofii” 1, 2010.


Partnerzy platformy czasopism