Possible Situations and Boundary Situations in Karl Jaspers’ Philosophy

Dawid Kolasa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2010.009

Abstract


The article aims to extract specificity of the boundary situations, as they were shown in philosophy of Karl Jaspers. As the starting point the term “situation” was introduced, because in Jaspers’ doctrine it has meaning slightly different than in colloquial language. Then author of the article analyzed the various elements which distinguish boundary situations from possible situations. These attributes are: inevitability, uniqueness etc. Boundary situations allow existential elucidation and give freedom a chance to appear. By going through boundary situation one can become truly himself (accomplish his destiny).


Keywords


Karl Jaspers; boundary situations; possible situations; freedom; existence

Full Text:

PDF (Polish)

References


Jaspers K. Szyfry transcendencji, przeł. Cz. Piecuch, Toruń 1995.

Jaspers K. Über Bedingungen und Möglichkeiten eines neuen Humanismus, Stuttgart 1978.

Jaspers K. Wprowadzenie do filozofii, przeł. A. Wołkowicz, Wrocław 1999.

Jaspers K. Wstęp do filozofii, przeł. D. Kolasa i M. Żelazny, „Filo-Sofija” 1/9, 2009.

Jaspers K., Allgemeine Psychopathologie, Berlin und Heidelberg 1946.

Jaspers K., Das radikale Böse bei Kant. Vortrag im Leisezirkel Höttingen, Zürich 1935.

Jaspers K., Psychologie der Weltanschaungen, Berlin, Heidelberg, New York 1971.

Jaspers K., Sytuacje graniczne, przeł. A. Staniewska, M. Skwieciński, [w:] R. Rudziński, Jaspers, Warszawa 1978.

Jaspers K., Wiara filozoficzna, przeł. J. Garewicz i inni, Toruń 1995.

Marcel G., Od sprzeciwu do wezwania, przeł. S. Ławicki, Warszawa 1965.

Michalski K., Sytuacje graniczne Grenzsituationen) jako źródło filozofii w filozofii egzystencji Karla Jaspersa, „Kwartalnik Filozoficzny”, t. 28, z. 1, 2000.

Piecuch Cz., Człowiek metafizyczny, Warszawa 2001.

Poręba M., Psychologie der Weltanschauungen, [w:] Skarga B. (red.), Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, t. 1, Warszawa 1996.


Partnerzy platformy czasopism