Francis Fukuyama’s The End of History in Perspective of Twenty Years after its Publishing

Krzysztof Wawrzonkowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.009

Abstract


In the article I focus on a few philosophical issues which are characteristic for Fukuyama’s theory, such as: historicalness, idea of common history, freedom, human nature and thymos, being the component of human mentality propelling the course of history, according to Fukuyama’s reading of Plato. We are also able to take a look at the role of natural science in the development of history process and specific mechanism propelling human actions. The mechanism is Hegelian attitude of the struggle for recognition in which an individual goes beyond its biological needs and base motives of actions, at the same time heading for the accomplishment of higher objectives. Reporting Fukuyama’s ideas I also try to verify his hypothesis concerning the end of history which has been approaching since the establishment of liberal democracy; in the further part of the article I try to verify how different his views on human nature are from those of such philosophers as Hobbes, Rousseau, finally Kant and Hegel.


Keywords


Fukuyama; the end of history; historicalness; natural science; human nature; the struggle of recognition; progress of history; Kant; Hegel

Full Text:

PDF (Polish)

References


Fukuyama F., Koniec historii, przeł. T. Bieroń, M. Wichrowski, Poznań 1996.

Hegel G. W., Fenomenologia ducha, przeł. A. Landman, t. 2, Warszawa 1962.

Hegel G. W., Nauka logiki, przeł. A. Landman, Warszawa 1968.

Kant I., Idea powszechnej historii, przeł. T. Kupś, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 6, wydanie Translatorium Filozofii niemieckiej IF UMK, Toruń 2012.

Kant I., O porzekadle, to może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, przeł. T. Kupś, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 6, wydanie Translatorium Filozofii niemieckiej IF UMK, Toruń 2012, aa VII 289 i nast.

Kant I., Koniec wszystkich rzeczy, przeł. T. Kupś, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 6, wydanie Translatorium Filozofii niemieckiej IF UMK, Toruń 2012,6/VIII, s. 339.

Kant. I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1964.

Kant I., Krytyka czystego rozumu, przeł. M. Żelazny, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 2, Toruń 2014.

Kant I., O daremności wszelkich filozoficznych prób w teodycei, przeł. T. Kupś, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 6, wydanie Translatorium Filozofii niemieckiej IF UMK, Toruń 2012, s. 264 [aa VIII 271].

Kant I., Religia w obrębie samego rozumu, przeł. A. Bobko, Kraków 1993.

Kant I., Spór fakultetów, przeł. M. Żelazny, [w:] tenże, Dzieła zebrane, t. 6, wydanie Translatorium Filozofii niemieckiej IF UMK, Toruń 2012, 5/VIII, s. 80.

Rawls J., Wykłady z historii filozofii polityki, przeł. S. Szymański, Warszawa 2010, s. 269.

Rousseau J. J., Rozprawa o pochodzeniu i podstawach nierówności między ludźmi, [w:] Trzy rozprawy z filozofii społecznej, przeł. H. Elzenberg, Warszawa 1956.

Rossman V., Alexandre Kojeve i jego trzy wieloryby, „Europa – Tygodnik Idei”, 3 (93) 2006, wersja elektroniczna: http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/174332,alexandre-kojeve-i-jego-trzy-wieloryby.html.

Żelazny M., Idea wolności w filozofii Kanta, Toruń 2001.


Partnerzy platformy czasopism