Hans Castorp Dream about the Greatness of Nature

Dariusz Pakalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2013.007

Abstract


In the article two key chapters of Thomas Mann’s “The Magic Mountain”, namely “Walpurgis Night” and “Snow” are interpreted in the categories of aesthetic experience. In both of them Hans Castorp is lead into a dream, which could be treated as a hermeneutical symbol. Castorp experiences the feeling of the sublime which is a source of the spiritual metamorphosis. Seen from this angle Castorp turns out to be a literary expression of a new anthropological conception of man, and “The Magic Mountain” – a critique of the attempts to realize such a conception by the help of a solely intellectual argumentation.


Keywords


aesthetics; the sublime; dream; nature spiritual metamorphosis

Full Text:

PDF (Polish)

References


Kosiński J., Malowany ptak, przeł. T. Mirkowicz, Warszawa 1992.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia, przeł. J. Gałecki, Warszawa 1964.

Mann T., Czarodziejska góra, przeł. J. Kramsztyk i J. Łukowski, Warszawa 1965.

Nietzsche F., Narodziny tragedii z ducha muzyki, przeł. L. Staff, Warszawa 1907.

Żelazny M., Nietzsche, „ten wielki wzgardziciel”, Toruń 2007.

Żelazny M., Filozofia i psychologia egzystencjalna, Toruń 2010.


Partnerzy platformy czasopism