Informacje dla bibliotekarzy

Zachęcamy bibliotekarzy i archiwistów aby dołączyć nasze czasopismo do listy figurującej w instytucjach oraz bibliotekach. Nasz system jest przystosowany dla wszelkich badaczy chcących skorzystać z naszego systemu Open Source, który jest wygodny dla bibliotek I pracowników naukowych. (Zobacz: Open Journal Systems)Partnerzy platformy czasopism