Rola nauki w procesie ewolucji polityki inteligentnych specjalizacji w Unii Europejskiej

Agnieszka Olechnicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/ZN.2019.005

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie planowanych kierunków zmian w zakresie polityki inteligentnych specjalizacji w UE. Zmiany w zakresie tej polityki polegają na: 1) nadaniu jej większego priorytetu w polityce spójności, 2) jakościowym podejściu do opracowywania i wdrażania strategii inteligentnych specjalizacji, 3) uwzględnieniu potrzeb różnych grup regionów oraz 4) wzmacnianiu współpracy transregionalnej w zakresie inteligentnych specjalizacji. Autorka proponuje wzmocnienie roli KN PAN w procesach planowania polityki inteligentnych specjalizacji zgodnie z podejściem Quadruple Helix czy Civic Univeristy.


Słowa kluczowe


inteligentne specjalizacje; rola nauki; polityka spójności

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Forey D., David P. A., Hall B. H., 2015, Smart specialisation, London: Routledge.

Gianelle C., Kyriakou D., Cohen C., Przeor M. (ed.), 2016, Implementing Smart Specialisation: A Handbook, Brussels: European Commission, EUR 28053 EN. DOI: 10.2791/53569.

Kyriakou D., Martínez M. P., Periáñez-Forte I., Rainoldi A. (ed.), 2016, Governing Smart Specialisation, Vol. 106. London: Taylor & Francis.

Mariussen Å., Rakhmatullin R., Stanionyte L., 2016, Smart Specialisation: Creating Growth through Trans-National Cooperation and Value Chains. Thematic Work on the Understanding of Transnational Cooperation and Value Chains in the Context of Smart Specialization, European Commision.

Radosevic S., Stancova K. C., 2018, “Internationalising smart specialisation: Assessment and issues in the case of EU new member states”. Journal of the Knowledge Economy 9(1): 263-293.

Sörvik J., Midtkandal I., Marzocchi C., Uyarra E., 2016, “How Outward Looking is Smart Specialisation: Results from a survey on inter-regional collaboration in smart specialisation strategies (RIS3)”, Policy Brief Series 16: 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism