Pisarze asyryjscy w wykazie metropolity Mar Abdiszo (XIII w.)

Michael Abdalla, Mirosław Rucki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.046

Abstrakt


Syrologia była jednym z pierwszych nauk orientalistycznych w Europie, która rozwijała się dynamicznie dzięki sprowadzanym z Bliskiego Wschodu manuskryptom w języku asyryjskim. W artykule przedstawiono w zarysie historię literatury powstałej w tym języku, omówiono dzieła Mar Abdiszo (†1318), metropolity Nisibisu i Armenii, następnie przeanalizowano sporządzoną przez niego listę pisarzy. Listę uporządkowano alfabetycznie w tabeli, z podaniem funkcji, którą pełnił każdy z autorów, miejsca związanego z jego działalnością oraz tytułów i tematyki napisanych prac. Każdy z tych elementów omówiono i opracowano statystycznie.


Słowa kluczowe


Asyryjczycy. Kościół Asyryjski. Literatura syriacka. Mar Abdiszo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Abdalla M., Losy chrześcijan himjaryckich jemeńskiego miasta Nadżran (VI-X w.) w źródłach arabskich i asyryjskich, w: Arabowie-Islam-Świat, red. M. Dziekan i I. Kończak, Łódź 2008.

Assemani J. S., Bibliotheca Orientalis, New York 1975, t. 3/1, s. 61-277.

Badger G. P., The Nestorians and their Rituals, vol. 2, London 1987.

Barsom I. A., Al-lu’lu’ al-manṯūr fī tārīẖ al-‘ulūm wa-l-ādāb as-suriāniyya [Rozsypane perły w historii nauki i literatury asyryjskiej], Aleppo 1987.

Bednarowicz B., Chrześcijanie Syrii i Mezopotamii w pierwszym wieku hidżry na podstawie pism Jerzego biskupa Arabów, w: Arabowie-Islam-Świat, red. M. Dziekan, I. Kończak, Łódź 2008.

Brock S. P., A Brief Outline of Syriac Literature, St. Ephrem Ecumenical Research Institute, Baker Heel 1997.

Drijvers H. J. W., Healey J. F., The Old Syriac Inscriptions of Edessa and Osrhoene: Texts, Translations and Commentary, Leiden – Boston – Köln 1999.

Emhardt W. Ch., Lamsa G. M., The Oldest Christian People, Gorgias Press 2006.

Gottheil R. J. H., (red.), Bar Ali (Ishoʻ), The Syriac-Arabic Glosses, Roma 1908.

Hansbury M., The Letters of John of Daylatha, Gorgias Press 2006.

Kozah K., Abu-Husayn A., Al-Murikhi S. S., Al Thani H., The Syriac Writers of Qatar in the Seventh Century, Gorgias Press 2014.

Moosa M., The Maronites in History, Gorgias Press 2005.

Pigulewska N., Kultura Syryjska we wczesnym średniowieczu, Warszawa 1989.

Rucki M., Modlitwa Pańska w kontekście mentalności żydowskich adresatów Ewangelii Mateusza, Wrocław 2014.

Słomka J. (red.), św. Izaak z Niniwy: Gramatyka życia duchowego, Kraków 2012.

Starowieyski M. (red.), Muza chrześcijańska, Kraków 1985.

Tenże, Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa Wschodu, Warszawa 1999, s. 2.

Świderkówna A., Prawie wszystko o Biblii, Warszawa 2002.

Usaybi‘a Ibn abī, ‘Uyūn al-anbā’ fī ṭabaqāt al-aṭibbā’ [Oczka wiadomości o klasach lekarzy], Bejrut 1981, wyd. 3, t. 2.

Wand J. W. Ch., A History of the Early Church to AD 500, Routledge 1990.

Woźniak J. (red.), Polska syrologia, Warszawa 2010.

Źródło internetowe:

Histories of Syriac Literature http://syri.ac/syriacliteraryhistory (dostęp: 15.01.2016 r.).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism