Rozumienie powołania do miłości przez małżonków ze „Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca”

Grzegorz Korgul

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.044

Abstrakt


Powołanie do miłości jest darem i zadaniem każdego człowieka. Małżonkowie przez sakramentalność swojego związku są wezwani do jego rozwijania. Współczesny świat wypacza chrześcijańskie rozumienie wezwania do miłości dlatego też należy przypominać jej istotę. Przeprowadzone we „Wspólnocie Przyjaciele Oblubieńca” badania dowiodły, że zdecydowana większość małżonków rozumie swoje powołanie do miłości zgodnie z nauczaniem Kościoła. Obszar stanowiący wyzwanie dla formacji związany jest przede wszystkim z przeżywaniem małżeńskiej więzi seksualnej.

Słowa kluczowe


rozumienie powołania, małżeństwo, powołanie do miłości.

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Encyklika „Deus Caritas Est”, 25.01.2006, Poznań, 2006.

Fidalgo A.G., Rzeczywistość miłości jako fundament małżeństwa i rodziny, w: Amoris laetitia jako ewangelia miłości i droga do przebycia, red. G. del Missier, A. G. Fidalgo, tłum. J. Serafin, Kraków 2019, s. 61–84.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris laetitia”, 19.032016, Wrocław 2016.

Goleń J., Kierownictwo duchowe małżonków, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Lublin 2013, s. 407–418

Goleń J., Motywy zawarcia małżeństwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych, Lublin 2013.

Goleń J., The Challenges of Accompanying Families in Light of the Apostolic Exhortation Amoris Laetitia, „Rocznik Teologii Katolickiej”, tom XVII/1, 2018, s. 103–117. (DOI: 10.15290/rtk.2018.17.1.07).

Goleń J., The renewal of pastoral care of the family In the light of the apostolic exhortation Amoris laetitia, „Roczniki Teologiczne”, Tom LXIV, zeszyt 6, 2017, s. 95–114. (DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rt.2017).

Grześkowiak J., Misterium małżeństwa. Sakrament małżeństwa jako symbol przymierza Boga z Ludźmi, Poznań 1993, s. 95–100.

Jan Paweł II. List do Rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II, 02.02.1994, Wrocław 1998.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 22.11.1981, Wrocław 1981.

Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, 25.031995, Warszawa 1998.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Nagórny J., Wierność – nie tylko małżeńska, w: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Lublin 2006. s. 125–163.

Pérez-Soba J. J., La pastorale familiare. Tra programmazioni pastorali e generazione di una Vita, Siena 2013, s. 115–138.

Pokrywka M., Prawość Serca. Wokół uczciwości małżeńskiej, w: Miłość, wierność i uczciwość małżeńska. Przesłanie moralne Kościoła, red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz, Lublin 2006, s. 87–104.

Sarmiento A., Powołanie do świętości i małżeństwa, w: Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Sakrament. O Jana Pawła II teologii ciała, red. T. Styczeń. Lublin 1998, s. 277–287.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele, Lumen gentium, 21.11.1964, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 104–166.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, 07.12.1965, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, Dekrety, Deklaracje; tekst polski, Poznań 2002, s. 537–619.

Wieczorek W., Sakramentalność małżeństwa, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. J. Goleń, R. Kamiński, G. Pyźlak, Lublin 2013, s. 90–105.

Wojtyła K., Miłość i odpowiedzialność. Człowiek i moralność I, red. T. Styczeń, J.W. Gałkowski, A. Rodziński, A. Szostek, Lublin 2001, s. 219–233.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism