Wpływ religijności człowieka na przezwyciężanie choroby alkoholowej

Janina Bokun

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.043

Abstrakt


Aby skutecznie leczyć alkoholizm, należy poznać przyczyny jego powstawania i wszystkie konsekwencje tej choroby. Leczenie powinno obejmować osobę uzależnioną we wszystkich jego wymiarach: fizycznym, psychicznym i duchowym, ponieważ wszystkie one wpływają na postawę i życie każdego człowieka. Najważniejszym jednak wymiarem dla człowieka, decydującym o jego człowieczeństwie jest wymiar duchowy i związane z nim przeżywanie swojego życia, dlatego tak ważne w wychodzeniu z uzależnienia jest leczenie sfery duchowej.  To oznacza uzdrawianie relacji z Bogiem, z samym sobą i drugim człowiekiem, a to wiąże się z religijnością, określaną przez różnorodne przeżycia, postawy, zachowania, dążenie ku dojrzałości wewnętrznej, a w swej istocie jest przyjaźnią z Bogiem i oddawaniem Mu należnej czci.

Słowa kluczowe:  alkoholizm, choroba, religijność, duchowość, Bóg

 

Abstract:  The influence of human religiousness on overcoming the alcohol disease
To treat alcoholism effectively, you need to know the cause of its uprising and all the consequences of this disease. An addict treatment should include all its dimensions: physical, mental and spiritual because they all affect attitude and life of every human. However, the most important dimension for a man, decisive for his humanity is spiritual dimension and related to it  experiencing your life. That is why treatment of the spiritual sphere  is so important to get out of an addiction.

It means healing relationship with God, with oneself and another human being, this is connected with religiosity, determined by various people experiences, attitudes, behaviors, striving for internal maturity, and in the essence of it there is a friendship with God and giving Him honor.


 Key words:  alcoholism, illness, religiosity, spirituality, God

 


Słowa kluczowe


alkoholizm, choroba, religijność, duchowość, Bóg

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej, Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, Kraków 1982, s. 200-201.

Biedulska T., Anonimowi Alkoholicy, Wydawnictwo Interlibro, Warszawa 2000, s.12.

Biblia Tysiąclecia, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Pallottinum, Poznań-Warszawa 1971.

Dziewiecki M., Nowe przesłanie nadziei, PARPA, Warszawa 2000, s. 62-224.

Dziewiecki M., Zagrożeni alkoholem, chronieni miłością, Wydawnictwo Pomoc, Częstochowa 2007, s.148.

Dziewiecki M., Droga zwyciężców, 12 kroków nie z tej ziemi, Wydawnictwo Święty Paweł, Częstochowa 2016, s.213.

Dziewiecki M. Rola duchowości w życiu człowieka, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TS/duchowosc_w_zyciu.html , [dostęp: 29.07.2019].

Kinney J., Leaton G., Zrozumieć alkohol, PARPA, Warszawa 1996, s.213-223.

Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, Poznań 2002,s.155- 161.

Misiaszek A., Podstawowe prawa dziecka troską duszpasterską, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin Pelplin 1996, s. 41.

Olejnik S., Teologia Moralna; służba Bogu i otwarcie się na świat, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1991, , s.17-83.

Piotr AA, Wyznanie religijne, a grupa AA, w: Zdrój 6/2006, s. 20-22

Piwowarski W., Religijność miejska w rejonie uprzemysłowionym, Wydawnictwo WIĘŹ, Warszawa 1977, s.22.

Śledzianowski J., Alkoholizm w świetle chrześcijańskich zasad moralnych, Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości, Zakroczym 1987, s. 18

Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, Wydawnictwo WAM, Kraków 1974, s. 338.

Służby Światowe Anonimowych Alkoholików, Anonimowi Alkoholicy, Fundacja Biuro Służby Krajowej Anomimowych Alkoholików w Polsce Warszawa 2003, s.50-90.

Wielka Encyklopedia Powszechna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 244.

Woronowicz B., Samopomoc alkoholików i ich bliskich, w: Nowe przesłanie nadziei, red. M. Dziewiecki, PARPA, Warszawa 2000, s.314.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism