Sakramentalny wymiar życia chrześcijańskiego w teologii Josepha Ratzingera

Krzysztof Mętlewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.039

Abstrakt


We współczesnej teologii sakramentalnej dominuje dostrzeganie sakramentów w ich potrójnym wymiarze: historii zbawienia, chrystologii i eklezjologii. Sakramenty bowiem są rzeczywistością, w której Bóg w historii poprzez znaki spotyka się i jednoczy z człowiekiem. Są one także ustanowione przez Chrystusa, który dając je Kościołowi, pozwala na kontynuację misteriów swojego życia w życiu każdego wierzącego. Są wreszcie depozytem wiary Kościoła, który przez ich celebrowanie, widzi w nich horyzontalny wymiar ewangelizacji i świadczenia o byciu uczniem Chrystusa. Artykuł ukazuje te trzy wymiary jako fundamentalne aspekty sakramentologii Josepha Ratzingera, jednocześnie wskazując jego nowe i polemiczne treści wobec błędów doktrynalnych.


Słowa kluczowe


sakramenty chrześcijańskie; historia zbawienia; Jezus Chrystus; Kościół; Sobór Watykański II

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ambroży z Mediolanu, Sakramenty, IV, 4, 14, w: Pisma Ojców Kościoła, tłum. L. Gładyszewski, Poznań 1970, t. 26.

Bianchi E., Celebrowanie pomiędzy „już” a „jeszcze nie”. Chrześcijanie świadkami wieczności wśród ludzi, w: Celebracja Ewangelii. Spotkanie z tajemnicą Eucharystii, red. E. Bianchi, G. Boselli, tłum. K. Młotek, Kraków 2020, s. 211-222.

Bołoz M., Eklezjalne aspekty moralności chrześcijańskiej, Tuchów 1991.

Historia dogmatów. Znaki zbawienia, red. B. Sesboüe, tłum. P. Rak, Kraków 2001.

Jan Paweł II, Konstytucja apostolska Fidei depositum, w: Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002, s. 10-14.

Jeżyna K., Sakramentalny charakter życia moralnego, Roczniki Teologii Moralnej

(2010) nr 2, s. 5-14.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 2002.

Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.

Konecki K., Główne założenia teologiczne Konstytucji o liturgii świętej, Liturgia Sacra 19 (2013) nr 2, s. 243–251.

Mętlewicz K., Sakramenty w historii i nauczaniu Kościoła katolickiego, Ateneum Kapłańskie 174 (2019) nr 2, s. 99 – 108.

Migut B., Znaki Misterium Chrystusa, Lublin 1996.

Nadolski B., Słowo Boże i sakramenty święte, w: Katechizm Kościoła Katolickiego. Wprowadzenie, red. M. Rusecki, E. Pudełko, Lublin 1995.

Rahner K., Podstawowy wykład wiary, tłum. T. Mieszkowski. Warszawa 1987.

Ratzinger J., Komentarz – Lumen gentium, w: Joseph Ratzinger. Opera Omnia. O nauczaniu Soboru Watykańskiego II, red. G.L. Müller, pol. red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2016, t. 7/2, s. 569-582.

Ratzinger J., Kościół i liturgia, w: Joseph Ratzinger. Opera Omnia. Kościół-znak wśród narodów, red. G.L. Müller, pol. red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2013, t. 8/1, s. 143-162.

Ratzinger J., Kwestie teologiczne na Soborze Watykańskim II, w: Joseph Ratzinger. Opera Omnia. O nauczaniu Soboru Watykańskiego II, red. G.L. Müller, pol. red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2016, t. 7/1, s. 288-300.

Ratzinger J., O pojęciu sakramentu, w: Joseph Ratzinger. Opera Omnia. Teologia liturgii, red. G.L. Müller, pol. red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2016, t. 11, s. 202-218.

Ratzinger J., Pytania o Kościół. Eklezjologia Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen gentium, Gość Niedzielny 27 (2000) nr 1, dodatek Azymut.

Ratzinger J., Sakramentalne podstawy egzystencji chrześcijańskiej, w: Joseph Ratzinger. Opera Omnia. Teologia liturgii, red. G.L. Müller, pol. red. K. Góźdź,

M. Górecka, Lublin 2012, t. 11, s. 185-201.

Rosato P.J., Wprowadzenie do posoborowej teologii sakramentów, tłum. A. Baron, Kraków 1998.

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 104-161.

Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, s. 48-78.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism