Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Morenita z Guadalupe, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2019, ss. 252, ISBN 978-83-7766-188-8

Regis Norbert Barwig

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.034

Abstrakt


Książka bp. Andrzej F. Dziuby tchnie nie tylko szeroką wiedzą, ale także dużą pasją. Świadczy to wyraźnie o szerokich zainteresowaniach autora, zwłaszcza wokół problematyki latynoskiej zarówno prekolumbijskiej, jak i już z czasów chrześcijańskich. Zdaje się bowiem, że Matka Boża z Guadalupe jest jednym z podstawowych współczesnych jej elementów. Zresztą jest to wzajemne przenikanie się i zrozumienie.

Słowa kluczowe


Morenita z Guadalupe; Matka Boża z Guadalupe; Juan Diego; tilma

Pełny tekst:

PDF

##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism