Uczestnictwo rodziny katolickiej w rozwoju społeczeństwa

Zbigniew Zarembski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.030

Abstrakt


Rodzina jest społecznością powołaną do wzbudzania i rozwoju życia jednostkowego a także społecznego. Nauczanie Kościoła ujmuje rodzinę jako wspólnotę i instytucję. Św. Jan Paweł II podkreślał, że rodzina jest pierwszą i żywotną komórką społeczeństwa. W oparciu więc o nauczanie Kościoła i literaturę przedmiotu Autor artykułu wyjaśnia co rodzina wnosi do społeczeństwa i jednocześnie pokazuje na czym polega socjalizacja w rodzinie. Szczególna rola rodziny w procesie socjalizacji wynika z faktu, że jest ona chronologicznie pierwszą a zarazem najważniejszą wspólnotą w życiu człowieka. Jest ona przy tym pomostem pomiędzy jednostką a społeczeństwem. W artykule ukazane zostały także różne rodzaje powiązań jakie powstają pomiędzy społeczeństwem i rodziną, które wyraźnie wskazują, że to dzięki rodzinie młode pokolenie zostaje wprowadzone do społeczeństwa. Omówiono wkład społeczeństwa w funkcjonowanie rodziny, podstawowe prawa, przynależące rodzinie z racji jej powołania i misji a w ostatniej części publikacji zaprezentowano w sposób syntetyczny jak po 1989 roku kształtowała się w Polsce polityka prorodzinna.


Słowa kluczowe


rodzina; społeczeństwo; socjalizacja; prawa rodziny; polityka prorodzinna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamski F., Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka, , w: Miłość-Małżeństwo-Rodzina, red, tenże, Kraków 1978, s. 365-373.

Dyczewski L., Rodzina Karty Praw Rodziny w kontekście społeczeństwa polskiego, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin 1997, s. 137-177.

Dyczewski L., Rodzina, społeczeństwo, państwo, Lublin 1994.

Grześkowiak J., Sakramentalność małżeństwa w świetle adhortacji apostolskiej Familiaris consortio Jana Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina w świetle nauki Kościoła i współczesnej teologii, red. A.L. Szafrański, Lublin 1985, s. 57-98.

Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Amoris Laetitia” o miłości w rodzinie (19 III 2016), Kraków 2016.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym „Familiaris consortio” (22 XI 1981), w: Adhortacje apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1996, s. 87-208

Jan Paweł II, List do Rodzin „Gratissimam sane” (22 II 1994), w: Listy pasterskie Ojca Świętego Jan Pawła II, Kraków 1997, s. 247-327.

Karta Praw Rodziny (22 X 1983), w: Posoborowe dokumenty Kościoła katolickiego o małżeństwie i rodzinie, t. 1, red. K. Lubowicki, Kraków 1999, s. 239-250.

Majkowski W., Rodzina polska w kontekście nowych uwarunkowań, Kraków 2010.

Mierzwiński B., „Familiaris consortio” jako synteza doktrynalno-pastoralna nauczania Kościoła na temat małżeństwa i rodziny, „Ateneum Kapłańskie” 148 (2007), z. 588, s. 214-221.

Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina a ludzka prokreacja (13.05.2006), w: W trosce o dobro małżeństwa i rodziny. Dokumenty Papieskiej Rady ds. Rodziny, red. M. Brzeziński, t.1, Lublin 2010, s. 311-363.

Papieska Rada Justitia et Pax, Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.

Piwowarski W., Przemiany religijnej funkcji rodziny-problematyka i hipotezy, „Studia Warmińskie” 9 (1974), s. 405-455.

Piwowarski W., Rodzina w społecznym nauczaniu Kościoła: trwałość i zmiana, w: Rodzina w zmieniającym się społeczeństwie, red. P. Kryczka, Lublin 1997, s. 179-186.

Puzyna-Krupska, Czy potrzebujemy polityki prorodzinnej? 12 „Przegląd Powszechny” (2009), s. 20-38.

Troska J., Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998.

Tyszka Z., Rodzina w świecie współczesnym a jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa, w: Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995, s. 137-154.

Zarembski Z., Troska Kościoła w Polsce o małżeństwo i rodzinę po Soborze Watykańskim II. Studium teologicznopastoralne, Toruń 2013.

Zarembski Z., W służbie rodziny, w: Ocalić dziedzictwo. Świętemu Janowi Pawłowi II w X rocznicę nadania doktoratu honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, red. J. Bagrowicz, W. Karaszewski, Toruń 2015, s. 239-253.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism