A theology of the parish

Piotr Paweł Ochotny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.026

Abstrakt


The parish went through a long path of historical transformations, until it took the shape we know today. It can be the subject of analyses of various scientific disciplines. The aim of this article is to present the theological view of the parish. In-depth theological reflection on the parish reality will be carried out in three points. After presenting the pre-council parish, the theology of the parish will be presented, deduced from the teaching of the Second Vatican Council on particular churches and pre-council teaching of popes. Then, the theological view will be supplemented with a canonical perspective.

Słowa kluczowe


Church, parish, communio, theology, pastoral conversion

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedict XV, Codex Iuris Canonici (27.05.1917), Acta Apostolicae Sedis 9/II(1917), pp. 2-593.

Biskupski S., Stanowisko proboszcza w świetle prawa kanonicznego, Płock 1966.

Francis, Apostolic exhortation Evangelii gaudium, Poznań 2014.

John Paul II, Apostolic exhortation Catechesi tradendae, in: Idem, Dzieła zebrane, t. 2: Adhortacje, Kraków 2006, pp. 17-62.

John Paul II, Apostolic exhortation Pastores dabo vobis, in: Idem, Dzieła zebrane, t. 2: Adhortacje, pp. 325-417.

John Paul II, Apostolic exhortation Christifideles laici, in: Idem, Dzieła zebrane, t. 2: Adhortacje, pp. 219-294.

John Paul II, Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 2008.

John Paul II, Parafia – wspólnota wiary, nadziei i miłości. Przemówienie do księży i zaangażowanych w pracę duszpasterską (Ultrecht, 12.05.1985), in: Idem, Dzieła zebrane, t. 10: Homilie i przemówienia z pielgrzymek – Europa, Kraków 2008, pp. 725-729.

Kamiński R., Duszpasterstwo w społeczeństwie pluralistycznym, Lublin 1997.

Kamiński R., Parafia wspólnotą i instytucją. Aspekt historyczny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32(1985)6, pp. 15-35.

Krukowski J., Rozdział VI. Parafie, proboszczowie i wikariusze parafialni, in: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, ed. J. Krukowski, t. 2/1, Poznań 2005, pp. 409-563.

Michalik A., Duszpasterz wczoraj, dziś i jutro, cz. 2: Wybrane zagadnienia duszpasterskie, Tarnów 1997.

Miziołek W., Teologia parafii, in: W Służbie Ludowi Bożemu, ed. B. Bejze, L. Balter, Poznań-Warszawa 1983, pp. 357-366.

Pawluk T., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, t. 2, Olsztyn 2002.

Perzyński A., Parafia w świetle teologii Kościoła lokalnego, in: Dziś i jutro parafii, ed. A. Lepa, Łódź 1991, pp. 47-74.

Rak R., Parafia – wspólnota i parafia – instytucja. Aspekt pastoralny, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32(1985)6, pp. 37-49.

Ratzinger J., Kościół – ekumenizm – polityka, tłum. L. Balter, Poznań-Warszawa 1990.

Second Vatican Council, Decree on the apostolate of the laity Apostolicam actuositatem, in: Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, pp. 377-401.

Second Vatican Council, Decree on the Pastoral Ministry of Bishops Christus Dominus, in: Konstytucje, dekrety, deklaracje, pp. 236-258.

Second Vatican Council, The Constitution on the Sacred Liturgy Sacrosanctum Concilium, in: Konstytucje, dekrety, deklaracje, pp. 48-78.

Second Vatican Council, The Dogmatic Constitution on the Church Lumen gentium, in: Konstytucje, dekrety, deklaracje, pp. 104-166.

Szafrański A.L., W poszukiwaniu teologii parafii, „Roczniki Teologiczno-Kanoniczne” 32(1985)6, pp. 21-41.

Wojtyła K., U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II, Kraków 2003.

Żądło A., Parafia w trzecim tysiącleciu, Kielce 1999.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism