Świadectwo jako kategoria moralna – droga naśladowania Chrystusa w życiu i męczeństwie bł. biskupa Michała Kozala

Artur Niemira

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.024

Abstrakt


W encyklice Veritatis splendor św. Jan Paweł II stwierdził, że „poprzez życie moralne wiara staje się wyznaniem nie tylko wobec Boga, ale także przed ludźmi: świadectwem”. Odwołując się do świadectwa miłości, jakie Jezus złożył umierając na krzyżu, papież wyjaśniał dalej, że jest ono „wzorem świadectwa, jakie składa uczeń powołany, by iść tą sama drogą. (…) Zgodnie z wymogami ewangelicznego radykalizmu miłość może doprowadzić wierzącego aż do najwyższego świadectwa męczeństwa” (VS 89), dodając zarazem, że męczeństwo to znak świętości Kościoła (VS 93). Świadectwo składane przez ucznia Chrystusa jawi się tutaj jako kategoria moralna opisująca i charakteryzująca życie chrześcijanina. Powołanie wierzącego do naśladowania Chrystusa, stawania się Jego uczniem, realizowanie powołania do świętości oznacza wezwanie do świadectwa składanego poprzez życie moralne. Jego najbardziej radykalnym przejawem jest męczeństwo. Doskonale tę zależność widać i znalazło to potwierdzenie na przykładzie życia i męczeńskiej drogi, którą błogosławiony biskup Michał Kozal przeszedł przez więzienia i obozy, aż po ten w Dachau, gdzie poniósł męczeńską śmierć. Upodobnienie do Jezusa, które jest wewnętrznym wymogiem ucznia Pana, ma charakter normatywny: staje się zasadą życia moralnego świadka Chrystusa. Jego wiara, jego opowiedzenie się za Jezusem ma stać się świadectwem.


Słowa kluczowe


świadectwo; świadek; męczeństwo; wiara; naśladowanie Chrystusa; Michał Kozal; życie moralne

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Franciszek, Encyklika Lumen fidei , Watykan 2013.

Frątczak W., Bp Michał Kozal. Życie, męczeństwo, kult, Włocławek 2009.

Frątczak W., Diecezja Włocławska w okresie II wojny światowej, Włocławek 2008.

Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor, Watykan 1993.

Jan Paweł II, Jaka wolność? Jaka Europa? Homilia wygłoszona podczas Mszy św. odprawionej na lotnisku włocławskiego Aeroklubu, OsRomPol 6(133)1991, s. 6,

Jan Paweł II, Nigdy nie ugięli się przed mocą zła. Homilia Ojca Świętego. Ekumeniczne wspomnienie świadków wiary XX wieku, OsRomPol 7-8(225)2000, s. 33.

Jerumanis A.M., Ecclesialità e vita morale, w: Camminare nella luce. Prospettive della teolgia morale a partire da Veritatis splendor, red. L. Melina, J. Noriega, Roma 2004, s. 589-609.

Ladaria L.F., Chiesa e vita morale, w: Camminare nella luce. Prospettive della teolgia morale a partire da Veritatis splendor, red. L. Melina, J. Noriega, Roma 2004, s. 301-317.

Listy Biskupa Michała Kozala z obozu koncentracyjnego w Dachau, list 3,4, „Studia Włocławskie” 17(2015), s. 539-561.

Majdański K., „Będziecie moimi świadkami…”, Szczecin 1990.

Melina L., Cristo e il dinamismo di agire. Linee di rinnovamento della teologia morale fundamentale, Mursia 2001.

Olejnik S., Teologia życia osobistego, Włocławek 1999.

Pisma bł. Biskupa Michała Kozala. Nauki formacyjne i przemówienia do alumnów, red. I. Tomczak, ks. K. Rulka, G. Sztandera, Włocławek 2018.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism