„Nadasz mu imię Jezus…” (Łk 1,21). Postać świętego Józefa w świetle koncepcji męskości według Johna Eldredge’a.

Krzysztof Juliusz Pilarz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2020.019

Abstrakt


Artykuł podejmuje próbę zestawienia postaci świętego Józefa z koncepcją męskości zaproponowaną przez Johna Eldredge’a w książce „Dzikie serce”. Jej główne tezy, takie jak podstawowe pytanie mężczyzny oraz jego pragnienia przeżycia przygody, stoczenia bitwy i uratowania pięknej zostały odniesione najpierw ogólnie do tekstu biblijnego, a następnie do postaci Opiekuna Świętej Rodziny, co pozwoliło dostrzec szczególną adekwatność powoływania się na niego także we współczesnej literaturze chrześcijańskiej, wliczając w to poradniki i przewodniki psychologiczne.


Słowa kluczowe


Święty Józef; męskość; John Eldredge

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Breviarium Fidei. Wybór doktrynalnych wypowiedzi Kościoła, oprac. S. Głowa, I. Bieda, Poznań 19881; 20072

Apokryfy Nowego Testamentu, t. I: Ewangelie apokryficzne. Opowiadania o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie Chrzcicielu, red. M. Starowieyski, Kraków 2003, edycja elektroniczna: https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TB/apokryfy-04.html, dostęp: 28.12.2019)

Baum A., Józef, w: Praktyczny słownik biblijny, red. A. Grabner-Haider, Warszawa 1999, kol. 526-527.

Bly R., The Iron John. A Book About Men, New York 1990; edycja polska: Żelazny Jan. Rzecz o mężczyznach, tłum. Jacek Tittenbrun, Poznań 2017.

Coats Jr. G.W., Achtemeier P.J., Józef, w: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Warszawa 1999, s. 491-493.

Eldredge J., Droga Dzikiego Serca, przeł. Justyna Grzegorczyk, Warszawa 2013

Eldredge J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy, przeł. Justyna Grzegorczyk, Poznań 2003; 2012.

Eldredge J., Wild at Heart, Nashville, Tennessee 2001.

Fitych T., Polska książka o św. Józefie w XIX wieku, ABMK t. 65: 1996, s. 255-287

Fitych T., Polskie publikacje o św. Józefie w okresie posoborowym (1966-1996), ABMK t. 68: 1997, s. 309-356.

Gasnier M., Józef milczący, przeł. Lilla Danilecka, Poznań 2013

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu, red. pol. K. Bardski, W. Chrostowski, Warszawa 2000

Królikowski J., Papież Aleksander VII i niepokalane poczęcie Maryi, „Salvatoris Mater” 6/2(2004), s. 330-337.

Martínez R.L., Józef słuchający. Ewangelie o św. Józefie, przeł. Dariusz Wandzioch, Poznań 2014

Pelanowski A, Sen Józefa, Poznań 2010

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem (tzw. Biblia paulistów, BPaul), Częstochowa 2011.

Porter S.E., JOSEPH, HUSBAND OF MARY (PERSON), w: Anchor Bible Dictionary, red. D.N. Freedman i in., New York-London-Toronto-Sydney-Auckland 1992, t. 3, s. 974-975.

https://www.ransomedheart.com/, dostęp: 25.01.2020.

Rozmowa ze św. Józefem, słowa Bożena Anna Flak, muzyka Jakub Tomalak, wykonanie Chór i Zespół Instrumentalny Duszpasterstwa Akademickiego w Kaliszu w 2009 roku. Utwór udostępniony online: https://www.youtube.com/watch?v=fyicpob4Tj4, dostęp: 25.01.2020.

Schrenk G., Quell G. i in., δίκη, δίκαιος, δικαιοσύνη, δικαιόω, δικαίωμα, δικαίωσις, δικαιοκρισία, w: Theological Dictionary of the New Testament (TDNT), eds. G. Kittel, G. Friedrich, G.W. Bromiley, Grand Rapids, MI 1985, vol. 2, s. 174-225.

Verlinde J.-M., Z Tobą Józefie z Nazaretu do Nazaretu, Poznań 2014, s. 7-8.

Weber S., Tender Warrior, Colorado Springs, Colorado 1993; edycja polska: Wrażliwy wojownik, przeł. Agata Jankowiak, Warszawa 2007.

Wielka cicha świętość, oprac. K. Sudoł, „Niedziela” 12/2012, edycja sandomierska (wersja elektroniczna: https://www.niedziela.pl/artykul/61868/nd/Wielka-cicha-swietosc, dostęp: 27.11.2019).

Życiński W., Johna H. Newmana teoria rozwoju doktryny mariologicznej, Lublin 2010, s. 201-202


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism