Charyzmat, duchowość i posłannictwo brata zakonnego na przykładzie Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny

Adam Józef Sobczyk

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.048

Abstrakt


Brat zakonny ma udział w misterium zbawczym Chrystusa i Kościoła. Potwierdza, że misja Kościoła, z poszanowaniem różnych powołań jest jedna dla wszystkich (Tożsamość i misja, nr 1). Staje się przewodnikiem życia duchowego. Do zasadniczych elementów jego posłannictwa należy: tworzenie wspólnoty oraz przyjęcie stylu życia Jezusa. Pomaga w tym dobrze prowadzona formacja początkowa i ciągła. Dokumenty Zgromadzenia poświęcają jej wiele miejsca, dokładnie precyzując poszczególne wymogi wobec kandydatów i formatorów.

 

Słowa kluczowe


brat zakonny; charyzmat; duchowość; posłannictwo

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Nauczanie Kościoła

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Vita consecrata z 25.03.1996, w: Adhortacje Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 801–946.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, Christifideles laici z 30.12.1988, w: Adhortacje Ojca świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 347–480.

Kongregacja Instytutów Życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego, Tożsamość i misja brata zakonnego w Kościele, Warszawa 2016.

Kongregacja zakonów i instytutów świeckich oraz kongregacja Biskupów, Wytyczne dla wzajemnych stosunków między Biskupami i Zakonnikami w Kościele, Mutue relationes z 14.05.1978.

Kongregacja zakonów i Instytutów świeckich Essential elements z 31.05.1983, ORpol 7–8 (1983), s. 15–19.

Kodeks Prawa Kanonicznego 1983.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Rozpocząć na nowo od Chrystusa, Poznań 2002.

Kongregacja do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja: Życie braterskie we wspólnocie, Congregavit nos in unum Christi amor, z 4.02.1994, http://www.zyciezakonne.pl/dokumenty/kosciol/kongregacja-instytutow-zycia-konsekrowanego-i-stowarzyszen-zycia-apostolskiego/dekrety-instrukcje-wskazania/1994-02-04-instrukcja-zycie-braterskie-we-wspolnocie-%c2%abcongregavit-nos-in-unum-christi-amor%c2%bb-20916/ (data dostępu: 3.04.2018).

Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1967.

Literatura przedmiotu i pomocnicza

Berthier J., Constitutiones, Reims 1895.

Daniluk M., Encyklopedia Instytutów życia konsekrowanego i Stowarzyszeń życia apostolskiego, Lublin 2000.

Duchniewski J., Bracia, w: Encyklopedia katolicka, t. II, red. F. Gryglewicz i inni, Lublin 1995.

Dokument programowy Polskiej Prowincji MSF, Bąblin 2002.

Dyrektorium polskiej Prowincji MSF, Rzym 1985.

Linie odnowy polskiej prowincji Zgromadzenia w latach 2012–2014. Rewizja dokumentu programowego kapituły prowincjalnej 2001, Poznań 2011.

Zgromadzenie MSF, Dyrektorium generalne MSF, Rzym 1985.

Zgromadzenie MSF, Konstytucje MSF, Rzym 1985.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism