Intronizacja Boga jako mistyczna samotność oblubieńcza. Przybliżenie idei duchowej intronizacji oraz jej ascetycznej praktyczności w świetle pism mistycznych bł. Johna Henry‘ego Newmana

Jarosław Tomaszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.029

Abstrakt


Artykuł jest syntezą teologiczną i duchową dwóch idei, wzrastających w innym wymiarze kulturowym i w innym czasie: intronizacja Chrystusa oraz doktryna mistyczna Newmana. Jak jednak można wnioskować, dwa zamysły teologiczne, zrodzone w różnych epokach, zmierzają do jednego, praktycznego celu: absolutny wybór Boga ponad wszelką inną wartość – czyli intronizacja – ubogaca człowieczeństwo osoby dokonującej aktu intronizacji. Bez tego aktu, co więcej, ludzka osobowość – jak wskazywał Newman – wydaje się być poniekąd okaleczona, niepełna, nieosiągająca pełnego celu swej egzystencji. W artykule zostały też ukazane środki do intronizacji duchowej oraz jej bezpośredni skutek: kontemplacja.


Słowa kluczowe


intronizacja; mistyka Newmana; samotność; dziewiczość duszy; chrystologia Atanazego; mądrość kontemplacyjna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Augustyn J, Osuch K., Kontemplacja ewangeliczna. Metoda i teologia, Kraków 1993.

Becker W., Newman‘s influence in Germany, w: The rediscovery of Newman: An Oxford Symposium, red. J. Coulson i A. M. Allchin, London 1967.

Bednarz M. B., Milczenie pustyni. Eremicki ideał kartuzów, Kraków 2003.

Cox H. G., The Secular City. Secularization and urbanization in Theological Perspective, New York 1978.

Dahler E., Miejsca biblijne, Warszawa 1999.

Delfieux P. M., Jeruzalem – Księga Życia, Warszawa-Ząbki 2012.

Dessain C. S., Newman’s spirituality: it’s value today, London 1961.

Dive B., Through the year with Newman. Daily readings, Burns and Oates, London 2012.

Dulles A., Newman, London 2002.

Gabriel od Św. Marii Magdaleny OCD, Kontemplacyjne horyzonty modlitwy, Kraków 1988.

Karpiński P., Kardynał John Henry Newman, W serii: Wielcy Ludzie Kościoła, Kraków 2008.

Ker I., The achievement of John Henry Newman, London 1991.

Ker I., Newman and the Postconciliar Church, w: Newman Today. Proceedings of the Wethersfield Institute, red. I. Ker, San Francisco 1989.

Knauer P., Znajdować Boga we wszystkich rzeczach – klucz do mistyki Św. Ignacego Loyoli, Kraków 1993.

Lash N., Tides and twilight: Newman since Vatican II, w: Newman after a hundred years, red. I. Ker i A. G. Hill, Oxford 1990.

McGrath F., John Henry Newman: Universal Revelation, London 1997.

Merton T., Rozmowy z milczeniem, Kraków 2004.

Merton T., Życie w milczeniu, Kraków 1991.

Mistrz Eckhart, Traktaty, Poznań 1987.

Mnich benedyktyński, Drogi ku Bogu, Kraków 1990.

Mnich Kartuski, Miłość i milczenie, Kraków 2008.

Newman J. H., Apologia pro vita sua, Warszawa 2009.

Newman J. H., Discourses adressed to mixed congregations, London 1881.

Newman J. H., O krok bliżej... medytacje, Sandomierz 2008.

Newman J. H., Parochial and plain sermons, San Francisco 1997.

Newman J. H., Rozmyślania i modlitwy. Sen Geroncjusza, Warszawa 1985.

Newman J. H., Sermons, London, Oxford and Cambridge.

Orsy L., Kontemplatywni w działaniu, Kraków 1992.

Patterson W. T., Newman: Pioneer for the Layman, Cleveland 1968.

Ratzinger J., Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Kraków 2006.

Stern D. H., Komentarz żydowski do Nowego Testamentu, Warszawa 2004.

Szczerba D., Praktyczny leksykon modlitwy, Kraków 2008.

Tristram H., Z Newmanem na modlitwie, w: Kardynał John Henry Newman 1801–1890, red. D. Gwynn, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1967.

White W. D., The Preaching of John Henry Newman, Philadelphia 1969.

Żurek A., Osoby samotne życiowo jako zjawisko społeczne. Blaski i cienie życia rodzinnego, „Roczniki Socjologii Rodziny” XV/2003.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism