Przedmiotowe uzasadnienie teologii ciała w kontekście nauki o pochodzeniu człowieka

Michał Chaberek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/TiCz.2019.002

Abstrakt


Teologia różni się od innych nauk, ponieważ posługuje się przesłankami nadprzyrodzonymi. Pozytywistyczne podejście do teologii prowadzi do redukcji tej dyscypliny do jednej z nauk szczegółowych. Teologia ciała również opiera się na przesłankach nadprzyrodzonych. Jedną z nich jest stworzenie człowieka z prochu ziemi. Ciało ludzkie jest przedmiotem teologii w trzech aspektach – jego pochodzenia, natury i przeznaczenia. Teologia ciała może być uprawiana w sensie esencjalnym lub egzystencjalnym. Jak dotąd dominowało podejście egzystencjalne. Podejście esencjalne zyska na znaczeniu, gdy zostanie odnowiona nauka o stworzeniu człowieka.

Słowa kluczowe


teologia ciała; stworzenie; teologia; nauka; antropologia; ciało; Księga Rodzaju

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chaberek, M. „Pochodzenie człowieka. O filozoficznych problemach hominizacji”, w: Spór o początek i koniec życia ludzkiego, red. A. Maryniarczyk, A. Gudaniec, Z. Pańpuch, Lublin 2015, 221–253.

Chaberek, M. Aquinas and Evolution, The Chartwell Press 2017.

Chaberek, M. Kościół a ewolucja, Warszawa 2012.

Hieronim, List 126 (do Marcelina i Anapsychiusza), http://www.newadvent.org/fathers/1102165.htm [dostęp: 24.08.18].

Jan Paweł II, Evangelium vitae, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/evangelium_1.html [dostęp: 25.08.18].

Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.

Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.

Lenartowicz, P. Ludy czy małpoludy? Problem genealogii człowieka, Kraków 2010.

Leon XIII, Arcanum divinae sapientiae, http://www.silesia.edu.pl/slask/index.php?title=Papie%C5%BC_Leon_XIII_-_encyklika_Arcanum_divinae_sapientiae_z_14_II_1880 [dostęp: 25.08.18].

Pius XI, Casti connubi, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pius_xi/encykliki/casti_connubi_31121930.html [dostęp: 25.08.18].

Swieżawski, S. Byt, Kraków 1999.

Tatarkiewicz, W. Historia filozofii, t. 3, Warszawa 1999.

Tomasz z Akwinu, Scriptum super Sententiis, http://www.corpusthomisticum.org/ [dostęp: 16.08.18].

Tomasz z Akwinu, Summa contra gentiles, ScG, http://www.corpusthomisticum.org/ [dostęp: 16.08.18].

Tomasz z Akwinu, Summa Theologiae, http://www.corpusthomisticum.org/ [dostęp: 16.08.18].

Weigel, G., Świadek nadziei, Kraków 2007.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN print   1731-5638
ISSN online 2391-7598

Partnerzy platformy czasopism